اخبار انجمن دوستی / کمیته فرهنگی و هنري

نامه یک هم زبان "تاجیکی" برای تقدیر از همدلی و همدردی ایرانیان-БО ТУ ТАНХО НЕСТАМ.


با توتنها نیستم.

 

 

تاجیکیستانیم. و فَخرم ( افتخار می کنم) که تاجیکم و یَگان ( هیچ )  روزی در مسافرت زندگی نکرده ام، حیاتم را نیز بیرون از تاجیکستان تصور کرده هم نمیتوانستم، حیات نیز با افسانه ای تلخ و شیرین ماننده است؛ حالا با امر تقدیر و تنی رنجور هشت ماه شده است که در ایران زندگی میکنم.

یک سال قبل دکتران بعد از تشخیص کسلی (بیماری) ام درد سرطان ماندند (بیماری سرطان دانستند) در دنیای با امید در مدت پنج ماه در وطن دو مراتبه جراحی شدم ولی نتیجه شفایابی (بهبودی) چندان خرسندی آور نبود، که باز برای دور سوم جراحی تعیین کردند. در این اثنا با دلی پر حسرت در خیال بند (آرزوی بهبودی) بودم که یکی از دوستان قرینم (نزدیکم) مصلحت ( مشورت ) دادند که به کشور ایران رفته در طبابت خانه شهر مشهد جراحی کنم.

از امیدواری خود بهر طبابت هر چه در بساطم بود فروختم، به شهر مشهد سفر طبابتی (درمانی) کردم.

اولین روشنی که از خدای تعالی به من رسید، این دستگیری دوست ایرانی ما آقای مصطفی بود، که مهلت تمامی طبابت برایم جای استقامت (اقامت) و تمامی شرایط را رایگان فراهم آورد.

با روزگی یزدان پاک، با جراحی خداداد (حرفه ای)، متخصص صاحب تجربه شنود شده (رو برو شده)و این دکتر سبکدست طبابتم را به دوش گرفتند.

مناسبت پدرانه، دستان طلای دکتر، سخنان پر معنی، و آداب مشاورتی انسانی (لحن دوستانه)، القصه لطف و محبت بی اندازه دکتر و کل دکتران و پرستاران بیمارستان سینا در فاصله ی کوتاه مرا به پا خیزاند.

اصلا نرخ چنین جراحی وزین (سنگین- سخت) خیلی بالا میشود. با وجود دارایی درویشی ام، از بیمارستان قرضدار شدم( به بیمارستان بدهکار شدم) . در چنین حالتی سنگین همان دکتر به کمکم رسید. و مصلحت داد، که برآن (برای) گرفتن طبابت رادیوتراپی عجله داشته باشم. تاکید کردند، که قرض را میتوانید با تاخیر پردازید.

در این فاصله دوست عایله ایم (خانوادگی) آقای احمد 1000 دلار قرضم را پرداخت کردند و بعدا فهمیدم، که دکتر از معاش خود قسم (مقدار) قرض باقیمانده ام را پرداخت نموده است!!!

ای خداوند مهربان، شکر آن را دارم، که در روی زمین بندگانی آفریده ای، که نه تنها تشخیص دل، بلکه فکر مریض را شفا میدهند، با آب چشم دست دعا به دعا بردم و میبرم.

در این مملکت، در ساحه ( زمینه ) طب، برای مردم خود کمک زیادی پیش بینی شده است، و حالتی است که نصف زیادی مبلغ طبابت از جانب دولت پرداخت میشود. بیمارستانهایی هستند که طبابت برای شهروندان این کشور رایگان است.

طبق تنظیم بیماری ام (برای بهبود بیماری ام)، باید 28 مرتبه جلسه های رادیوتراپی می گرفتم. و هر یک نوبت گزارش به 102 دلار آمریکایی راست می آمد.

مبلغهای فرستاده خویش و اقربا همگی به 14 مرتبه گرفتن معالجه رسید. از بی امکانی به نقشه گرفتم (از بی پولی تصمیم گرفتم)، که تعجیلا به تاجیکستان برگردم.

روز بیگاه (عصر) میشد، ناگاه صدای تلفن رشته ی خیالم را کنده پرتافت (از هم گسست) .از گوشی تلفن صدای شخصی بیگانه به گوشم می رسید، که می گفت:

- خانم میتوانم فردا در درمانگاه با شما واخورم (گفت گو کنم).

اصلا ایرانیها، در وعده خویش استوارند من فردای آن روز به درمانگاه آمدم.در وقت معین شده جوانی به نزدم آمد خود را معرفی کرد:

-        من آقای مهدی. و به دستم چیپتای نافهمایی (برگه ای نامفهوم ) داد.

از نافهمی مجبور شدم که پرسم:

-        آقای مهدی، این حاجت چیست و چرا به من میدهی؟

آقای مهدی فهماند، که من میتوانم، که همه جلسه های باقیمانده را در بیمارخانه انجام دهم، زیرا همه مبلغ درمانگاه پرداخت شده است.

از تعجب مانی (شدت تعجب) دیگر نتوانستم به این مرد نیکنام منت داری کنم، چونکه از رویه ی این حالت هیچ چیز پیخواست نمی کردم (هیچ کدام از اتفاقات افتاده را باور نمیکردم) و به قول خواب بینی نیکیست در فاصله شبها (مثل رویا بود).

همه شب گذشته تا سحر، با فکر واخوری مرد ناشناس تا سحر بند بودم (مشغول بودم). نا آرامی دل و عذاب وجدان مجبورم کرد که به مرد، زنگ زده اصل واقعه را پرسان شوم.

جواب این مرد خدا مرا باز سختتر در خجالت ماناند (شرمنده کرد).

از سخنرانی آقای مهدی معلوم گشت، که این کمک بشردوستانه شخصی بود. هنوز هم معلومم نشده است، که این درگاه عبادتگاه از کجا دریافت مفلسی ام ( بی پولی ام) را پیدا کرده است، معلومم نیست. زیرا از مشکلات مالی ام با کسی حرف نگفته بودم.

در گذشت کوتاه وقتی معلومم گشت، این گونه کمکها، برای خیرین حرم امام رضا یک تجربه عادی سهم گذاری در حق محتاجان، بدون قوم و ملت، مذهب و فرهنگ بوده است.

در فاصله طبابت وزنین، در مرور جلسه های کیمیاتراپی( شیمی درمانی )  از خیری از بارگاه امام رضا در شخصیت آقای مهدی کمکی دریافت شد، که بی بها ست. بی بها به این معنی: - نه زر زرگر و نه طلای بایگری( ثروتمندی) دنیا به خدمت مسجد (حرم) امام رضا و مردم ایران برابر باشد.

امید ناامیدیم، این بود که از زندگی خود را بی امید میدانستم. خدا را شکر، که چنین طبیبی درمانبخشی به مثل دکتر من آفریدی. برای چنین انسانهای ارزنده هدیه ارزنده تر نیست در این عالم. قدرت خداوند بار دیگر در حیاتم اثبات شد، که قسمتم با چنین شخصیتهای به مثل دکتر و آقای مهدی ، باز ده ها شخصان دیگری علی الخصوص مدیر درمانگاه سرطانی، مددکار اجتماعی و کل متخصصان این شفا خانه، برای گرفتن شفا و برگشتن به وطن سعی کامل نمودند.

من کمینه کمترین از درگاه خداوند و دوستان گرامی عالی قدر به دوستان صاحب ایمانان مناجات آمیز طلب دعا دارم...

دعایی که خواجه حافظ میخواند و سعدی شیرین کلام به گل خوش بوی خود میرسانید و شیخ فریدالدین عطار به تنها نشینان "... خداوند مددکارتان باد"....

و ای مردم نیکنام ایران بدانید که:

در کشور دیگر فارس زبان، تاجیکستان، خواهری دارید که از ناامیدی ها با رضایت خداوند و با سبب دستگیری شما صبح را با دعا پیشواز میگیرد و ثناخوان شماست!

خانم خورشیده احمد اوا از تاجیکستان

18.06.2015

فرستنده : سرکار خانم شیرین سیدی  

 

БО ТУ ТАНХО НЕСТАМ.

 

           Точикистониам. Мефахрам, ки точикам ва ягон рузе дар мусофират зиндаги накардаам, хаётамро низ берун аз Точикистон тасаввур карда наметавонистам.

         Хаёт низ ба афсонаи талху ширин монанд будааст.    Холо бо амри такдир ва тани ранчур 8 мох шудааст, ки Эрон зиндаги мекунам…

           Як сол кабл духтурон баъди ташхиси касалиам дарди саратон монданд. Дар дунёи бо умед ба муддати 5 мох дар ватан 2 маротиба чаррохи шудам. Вале натичаи шифоёби чандон хурсандиовар набуд, ки боз барои даври сеюм чаррохи таъин кардаанд. Дар ин асно ба дили пурхасрат дар хаёл банд будам, ки яке аз дустони каринам маслихат доданд, ки ба кишвари Эрон рафта дар табобатхонаи шахри Машхад чаррохи кунам.

Аз умедвории худ бахри табобат, харчи ки дар бисотам буд, фурухта ба шахри Машхад сафари таботати кардам.

Аввалин равшание, ки аз Худои таолло ба ман расид, ин дастгирии дусти эронии мо Мустафо Рустами буд, ки мухлати тамоми табобат бароям чои истикомат ба тамоми шароитро ройгон фарохам овард.

       Бо розигии Яздони пок, бо чаррохи худодод, мутахассиси сохибтачриба бо доктор Акбари шуда ва ин духтури сабукдаст табобатамро ба душ гирифтанд.

Муносибати падарона, дастони тиллои доктор, суханхои пурмаъни, ва одоби мушовирати инсони, алкисса лутфу мухаббати беандозаи доктор ва кулли духтурон ва парасторони бемористони Сино дар фосилаи кутох маро ба по хезонд.

Аслан нархи чунин чаррохии вазнин хеле боло мешавад.

Бо вучуди дорои дарвешиам, аз бемористон карздор шудам.

Дар чунин холати сангин доктор Акбари ба кумакам расид. Ва маслихат дод, ки барои гирифтани табобати радиотропи ачала дошта бошам. Таъкид карданд, ки карзро метавонед бо таъхир пардозем.

Дар ин фосила дусти оилавиам огои Ахмад Гургони 1000 доллари карзамро пардохт карданд ва баъдан фахмидам, ки доктор Акбари аз маоши худ кисми карзи бокимондаамро пардохт намудааст!!!

- Ай Худованди мехрубон, шукри онро дорам, ки дар руи замин бандагоне офаридаи, ки на танхо ташхиси дил, балки фикри маризро шифо медиханд, - бо оби чашм даст дуо ба дуо бурдаму мебарам.

       Дар ин мамлакат, дар сохаи тиб, барои мардуми худ кумаки зиёде пешбини шудааст ва холатест, ки нисф зиёди маблаги табобат аз чониби давлат пардохт мешавад. Бемористонхое, хастанд ки табобат барои шахрвандони ин кишвар ройгон аст.

         Тибки танзими бемориам, бояд 28 маротиба чаласахои радиотропи мегирифтам. Ва хар як навбати гузариш ба 102 доллари амрикои рост меомад.

Маблагхои фиристодаи хешу акрабо хамаги ба 14 маротиба гирифтани муолича расид. Аз беимкони ба накша гирифтам, ки таъчилан ба Точикистон баргардам.

Руз бегох мешуд, ногох садои телефон риштаи хайёламро канда партофт. Аз гушаки телефон садои шахси бегона ба гушам мерасид, ки мегуфт:
- Хонум метавонам, фардо дар дармонгох бо шумо вохурам.
Аслан эронихо, ки дар ваъдаи хеш устуворанд ва фардои он руз ба дармонгох омадам.

Дар вакти муайяншуда чавоне ба наздам омада худро муаррифи кард:

- Ман огои Махди, ба дастам чиптаи нофахмое дод.

Аз нофахми мачбур шудам, ки пурсам:

- Огои Махди, ин хуччат чист ва чаро ба ман медихи?

Огои Махди фахмонд, ки ман метавонам, ки хамаи чаласахои бокимондаро дар беморхона анчом дихам, зеро хамаи маблаги дармонгох пардохт шудааст.

Аз таачубмони дигар натавонистам ба ин марди некном миннадори кунам, чунки аз равияи ин холат хеч чиз пайхас намекардам ва ба кавле хоббинии некест дар фосилаи шабхо.

Гарчанде шаби гузашта то сахар, бо фикри вохурии марди ношинос то сахар банд будам. Нооромии дилу азоби вичдон мачбурам кард, ки ба мард занг зада асли вокеаро пурсон шавам.

Чавоби ин марди Худо маро боз сахттар дар хичолат мононд.

Аз суханонронии огои Махди маълум гашт, ки ин кумаки башардустонаи масчиди Имом Ризо буд. Ханузам, маълумам нашудааст, ки ин даргохи ибодатгох аз кучо дарёфти муфлисиамро пайдо кардааст, маълумам нест. Зеро аз мушкилоти молиам ба касе харф нагуфта будам.

Дар гузашти кутохи вакт маълумам гашт, ки ин гуна кумакхо, барои масчиди Имом Ризо як тачрибаи оддии сахмгузори дар хакки мухточон, бидуни кавму миллат, мазхату фарханг будааст.

Дар фосилаи табобати вазнини дилшикаста, дар мурури чаласахои кимиётерапи аз масчиди Имом Ризо дар шахсияти огои Махди кумаке дарёфт шуд, ки бебахост. Бебахо ба ин маъни: - на зару заргар ва на тиллою бойгарии дунё ба хизмати масчиди Имом Ризо ва мардуми Эрон баробар        бошанд.
Умеди ноумедиам, ин буд ки аз зиндаги худро беумед медонистам.

Худоро шукр, ки чунин табиби дармонбахшае ба мисли Акбари офаридаи. Барои чунин инсонхои арзанда хадяи арзандатаре нест дар ин олам.

               Кудрати Худованд, бори дигар дар хаётам исбот шуд, ки кисматам бо чунин шахсиятхои ба мисли огои духтур Акбар ва огои Махди, боз даххо шахсони дигаре, алалхусус мудири дармонгохи саратонии  Ризо Чазоири, доктор Партои, мададкори ичтимои хонуми Саодатиён ва кулли мутахассисони ин шифохона, барои гирифтани шифо ва баргаштан ба ватан сайъи комил намуданд.

Мани каминаи камтарин аз даргохи Худованд ба дустони гиромию оликадр ба дустони сохибимонон муночотомез талаби дуо дорам…

Дуое, ки Хоча Хофиз мехонду, Саъдии ширинкалом ба гули хушбуй худ мерасониду Шайх Фаридуни Аттори ба танхонишинон «… Худованд мадагоратон бод…»

Ва ин мардуми некноми Эрон бидонад, ки:

- Дар кишвари дигари форсзабон – Точикистон хохаре доред, ки аз ноумедихо бо розигии Худованд ва бо сабаби дастгирии Шумо субхро бо дуо пешвоз мегираду санохони ШУМОСТ!

Хонуми Хуршеда Ахмадова аз Точикистон.

18.06.2015 сол.

 

 

 

ارسال نظر جدید