اخبار انجمن دوستی / کمیته ها تخصصي

همگون‌سازی دستور و اصطلاحات زبان‌شناسی در تاجیکستان


 
در ماهنامۀ رسمی کمیتۀ زبان و اصطلاحات تاجیکستان به نام گنج سخن (آگوست و سپتامبر 2015)، ضمن انتشار گزارش همایش «مسائل واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی»، به‌منظور آغاز طرح همگون‌سازی واژه‌ها در کشورهای فارسی‌زبان، صفحه‌ای از این ماهنامه به انتشار واژه‌های حوزۀ دستور زبان در ایران و تاجیکستان اختصاص یافت. در مقدمه این مطلب چنین آمده است:
    نمونۀ اصطلاحات زبان‌شناسی از کتاب دستور زبان فارسی و کتاب گراماتیکیۀ زبان ادبی حاضرۀ تاجیک آورده شده است. اکنون تفاوت در املا و خط اصطلاحات ساحۀ (= حوزۀ) زبان‌شناسی، شرح و توضیح و تصنیفات، هم در صرف و هم در نحو، به میان آمده که کار ما پژوهشگران را خیلی مرکّب و با مشکلات موافق (= همراه) کرده است. برای مقایسۀ اصطلاحات ساحۀ صرف، مورفولوگیه و تعریف واحدهای آن را پیشکش مخاطبان می‌کنیم.
    طرح همگون‌سازی توسط دکتر دادخدا سیم‌الدین، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در زمان ریاست وی در کمیتۀ زبان و اصطلاحات تاجیکستان پیشنهاد شده بود.
برگرفته از سايت فرهنگستان زبان و ادب پارسي

ارسال نظر جدید