اخبار انجمن دوستی

نخستين جلسه هیئت مدیره جدید انجمن دوستی ایران و تاجیکستان


نخستين جلسه هیئت مدیره جدید انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

به گزارش" ايرتاج " روز چهارشنبه نهم دی ماه 1394، نخستين جلسه هیئت مدیره جدید انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با حضورمنتخبین وبرخی از اعضای هیئت مدیره پیشین تشکیل گردید.
در آغاز این جلسه، آقای دکتر علی اشرف مجتهد شبستری با ارائه گزارش و تحلیلی از وضعیت سیاسی منطقه و بویژه تاجیکستان، بر نقش انجمن در تقویت مناسبات دوستانه دوکشور همفرهنگ ایران و تاجیکستان تأکید ورزیدند و ابراز امیدواری کردند که مسؤولان دوکشور، با نظرداشتن ظرایف موجود در عرصه دیپلماتیک، از تجربیات و تمامی توان خود و دلسوزان این دو کشور، برای حفظ پیوندهای عمیق و پایدار و کهن  موجود، تلاش نمایند.
ایشان در ادامه با قدردانی از تلاش تمامی اعضای هیئت مدیره های پیشین انجمن، به تلاشهای انجمن و گستره عمیق و اثرگذار فعالیتهای آن اشاره کردند.
در ادامه، اعضا به شور پرداخته، موارد زیر را تصویب کردند:
-  انتخاب آقای دکتر علی اشرف مجتهد شبستری، به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن
-  انتخاب آقای دکتر جواد رسولی، به عنوان نایب رئیس انجمن
-  انتخاب سرکار خانم مهناز مقدسی، به عنوان خزانه دار
-  انتخاب آقای دکتر محمود تهرانی، به عنوان مدیر سایت

ضمنأ در این جلسه مصوب شد:
-  جلسه ای فوری و  فوق العاده و با حضور چند تن از اعضای هیئت مدیره جهت تکمیل و تنقیح اساسنامه تشکیل شود.
-  زین پس، خبر تشکیل جلسات هیئت مدیره جهت اطلاع اعضا در سایت قرارگیرد.
-  تا پایان سال جاری، جلسات هیئت مدیره، هرچهارشنبه تشکیل خواهدشد.

ايرتاج : خبرگزاري انجمن دوستي ايران و تاجيكستان

ارسال نظر جدید