اخبار انجمن دوستی

آرد، شکر، روغن...هم از پی دلار بالا می روندمژگانه حلیم آوا
در پی بالا رفتن ارزش دلار امریکایی نرخ برخی محصولات غذائی هم در تاجیکستان گران شده‌است. ناصر سعیداف، یک ساکن شهر دوشنبه می گوید، در این اواخر در فروشگاه‌و بازار‌های پایتخت نرخ بیشتر محصولات بالا رفته‌است. “دو هفته پیش یک خلته (کیسه) آرد 155 سامانی بود، حالا به 170 سامانی برابر شده‌است. تنها آرد نی، دیگر محصولات هم قیمت شده‌است. وقتی از فروشنده‌ها سبب می پرسی، می گویند، “دلار قیمت شده ‌است”. فروشنده‌ها نیز گران شدن ارزش محصولات‌را تصدیق می کنند. در این برابر آنها از کم شدن خریداران‌ شکایت می کنند. جوره بیک، یک تاجر بازار “شاه منصور”، که به فروش روغن مشغول است، به “آزاد‌گان” گفت، با بالا رفتن قرب دلار هر یک ظرف پلاستيکي‌ روغن از 3 تا 5 سامانی قیمت شده‌است: “من آخر‌های ماه اکتبر بار آورده بودم، خریدار نیست”. ابوعلی، سوداگر دیگر، که در این بازار آرد‌و شکر مي فروشد، می گوید، بالاروي‌ قرب دلار پیش از همه به نرخ این دو محصولات تاثیر کرد: “پیشتر آرد‌ را 150 سامانی مي فروختيم‌، حالا 170 سامانی است. یک خلته شکر 280 سامانی بود، حالا باشد به 320 سامانی رسیده است”. تنها فروشنده‌های ماکارون‌و تخم می گویند، بالاروي‌ دلار به ارزش آن بی تأثیر بوده است. “یک کيلو ماکارون 6 سامانی بود، همان نرخ باقی مانده‌است. تخم نیز مثل پیشتره 65-70 درم است”،-می گویند تاجران “شاه منصور”. رحمان علي‌، فروشنده کرتاشکه‌و پیاز هم می گوید، با این دلیل که مالش را‌ قبلاً از مستچاه آورده بود، نرخش را‌ بلند نبرداشته‌است: “امروز بعضی تاجران بار نو آوردند، که الکی نرخش‌ گران است. ارزش محصولات از راه هم وابستگی دارد. ما بار‌را از جرگتال‌و مستچاه می آوريم‌”. بختیار لقيف، رئیس بازاری “شاه منصور” پایتخت امروز، 14 ينور در صحبت‌ به “آزاد‌گان” گفت، هرچند امروزها بالاروي‌ قرب دلار به نرخ محصولات بازار تاثیر چندان نداشته‌است، اما امکان در آینده بالا رفتن ارزش محصولات موجود است. به گفته او، نرخ کرتاشکه‌و پیاز حالا نسبت به سال گذشته ارزان می باشد: “سال گذشته اگر ارزش یک کيلو کرتاشکه 2.50 سامان‌را تشکیل می داد، حالا به 1.50 سامانی می رسد”. او دلیل بالا نرفتن نرخ‌هارا به موجودیت ذخیره محصولات در بازار مربوط دانست. بختیار لقيف می گوید، در حال حاضر 80 تانه آرد، 60 تانه کرتاشکه‌و پیاز ذخیره دارد: “اما اگر بلندروي ( افزایش) ‌ نرخ‌را بازداريم‌ هم دهقان خودش می تواند بی واسطه نرخ محصولاتش را‌ بالا برد. چونکه آنها داروها‌را، که به سبزوات‌و میوه جات میدهند، با دلار خریداری می کند. یعنی، با بالا رفتن قرب دلار نرخ داروواری نیز بالا برده می شود. در تاجیکستان دارو‌ استحصال نمی کنيم‌ و دهقان باشد آن را از خارج خریداری می کند”. در درآمدگاه بازار “شاه منصور” اگنتي‌ نظارت مادی دولتی محصولات نسبتاً ارزان‌را به فروش گذاشته بود. نعیم، یک جوان سوداگر در صحبت‌ با ما گفت، محصولات آنهارا بعضاً تاجران ارزان خریده، با نرخ گران‌تر در داخل بازار مي فروشند‌: “مثلاً، یک خلته آرد ‌را از ما با نرخ 160 سامانی خریداری کرده، در دیگر طرف بازار 170 سامانی مي فروشند‌”.

سرچشمه : خبرگزاری آزادگان
نویسه گردانی از سیریلیک : مجید اسدی

ارسال نظر جدید