اخبار انجمن دوستی

سومین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستی برگزار شد.


 

 

به گزارش خبرگزاری انجمن دوستی ایران و تاجیکستان (ایرتاج) ؛روز چهارشنبه 23 دی ماه 1394، سومین جلسه هیئت مدیره جدید انجمن دوستی ایران و تاجیکستان تشکیل شد.

در آغاز این جلسه، که عمده وقت آن به بررسی مسائل مربوط به سایت انجمن اختصاص داشت، هیئت مدیره از زحمات آقای رضوان علیجانی، عضو سابق هیئت مدیره، که تاکنون سایت انجمن را با وجود مشکلات مالی و فنی، بطور افتخاری حفظ و تقویت کرده اند قدردانی کرد؛ همچنین از آقای طوسی، عضو فعال انجمن، که با ایجاد گروه تلگرامی "ایرتاج" در فضای تلگرام، حضور انجمن و اعضا را در این گروه و گروههای تخصصی زیرمجموعه آن پی ریزی و ممکن کردند، تشکر کرد.
در ادامه، هیئت مدیره با سابقه و مسائل کنونی سایت انجمن و مسائل مرتبط با آن آشنا شدند و از آقای علیجانی درخواست شد تا با توجه به اشرافی خود، به عنوان مدیر فنی سایت، طرح مکتوبی برای ارتقا و استمرار امور فنی آن به هیئت مدیره ارائه نمایند. همچنین از آقای دکتر تهرانی درخواست شد به عنوان دبیر تحریریه سایت، با ارائه طرحی مکتوب، به تعیین و دسته بندی قسمتها و مطالب سایت پرداخته و برای جلب همکاری اعضا در هیئت تحریریه سایت برنامه ریزی و طرحی ارائه کنند.
گفتگو مقدماتی درباره نحوه شکل گیری کمیته های اقتصادی و ادبی و نیز انتخاب دبیر، از دیگر مباحث مطرح شده دراین جلسه بود

 

 

ارسال نظر جدید