اخبار انجمن دوستی

207 میلیون دلار فایده تاجیکستان از سیاحان خارجی


به گزارش " ایرتاج" و به نقل از خبرگزاری آزادگان تاجیکستان ،در سال گذشته 413 هزار‌و 834 شهروند خارجی به حیث سیاح از تاجیکستان دیدن کرده اند، که در دوام دهساله اخیر بلندترين‌ نشان داد می باشد. این نکته‌ را اهتم‌ عبدالله زاده، رئیس کمیته جوانان، ورزش و سیاحي‌ تاجیکستان امروز، 14 اکتبر ضمن نشست خبری بیان داشت. به قول عبدالله زاده از حساب سیاحان خارجی 206 میلیون‌و 917 هزار دلار به اقتصاد تاجیکستان فایده رسیده است، که نسبت به سال گذشته 94 فايز(درصد) بیشتر می باشد.
به قول رئیس کمیته،؛ بیشتر سیاحان‌ از کشور‌های قرقیزستان، اوزبکستان‌، روسیه، چین، آمریکا، آلمان و ترکیه به تاجیکستان آمده اند. ... رئیس کمیته جوانان، ورزش و سیاحی در پاسخ به آن که خبر‌های در باره فعال شدن گروه‌های تروریستی در مرز تاجيکستان‌ و افغانستان تا چه اندازه به تعداد سیاحان‌ تاثیر می رساند گفت: " ما امکانیت پُره (کامل) دسترس کردن معلومات واقعي‌را به تمام شريکان خود داريم‌. وضعیت در تاجيکستان‌ پره زیر نظارت است و سرحد نیز تحت نظارت مقامات مربوطه قرار دارد”.

سرچشمه خبر : خبرگزاری آزادگان
نویسه گردانی از سیریلیک: مجید اسدی

ارسال نظر جدید