اخبار انجمن دوستی

حضور دانشجویان تاجیک در ایران .


به گزارش " ایرتاج " به نقل از خبرگزاری آزادگان ، مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم و رئیس امور دانشجویان ایران ممنوعيت حضور دانشجویان تاجیکستان‌را در این کشور رد کرده‌است. این مقام ایرانی به رسانه‌های کشورش‌ گفته‌است: "در چند روز گذشته موضوع ممنوعيت حضور دانشجویان تاجیکستان در ایران میان مسئولان دو کشور مطرح نشده است ".
او در ادامه افزوده، که بحث‌های تفاهم نامه فرهنگی میان ایران و تاجیکستان در حال اجرا است: “به اساس تفاهمنامه بین دو کشور همچنان موضوع حضور دانشجویان این کشور برای ادامه تحصیل در ایران دنبال و پیگیری می شود”.

سرچشمه خبر : خبرگزاری آزادگان
نویسه گردانی از سیریلیک : مجید اسدی

ارسال نظر جدید