اخبار انجمن دوستی

خرید 63 مجموعه خطی و 65 کتاب چاپ سنگی از سوی کتابخانه ملی تاجیکستان .


به گزارش ایرتاج به نقل از خبرگزاری خاور ،در سال سپری شده میلادی 63 مجموعه خطی و 65 کتاب چاپ سنگی از سوی کتابخانه ملی تاجیکستان خریداری شده است.
هم چنین 30 نسخه خطی و کتاب چاپ سنگی از اهالی برای خرید ، جمع آوری شده و از محل فاند( صندوق) الکترونی کتابخانه ملی فرانسه 30 نسخه خطی الکترونی و از آثارخانه  ( موزه) هنری بالتیمور ایالات متحده آمریکا نیز 21 نسخه خطی نفیس به صندوق الکترونی شعبه وارد شده است.
در این مدت تعداد 4333 نفر مراجعه کننده و مهمان داخلی و خارجی به تالار خوانش ( مطالعه ) کتابخانه ملی آمده اند که نسبت به سال 2014 میلادی 2090 نفر زیادتر بوده است.

سرچشمه خبر: خبرگزاری خاور

ارسال نظر جدید