اخبار انجمن دوستی

وزیر خارجه تاجیکستان لغو تحریم‌ها را به ایران تبریک گفت.


سراج الدين اصل اف وزیر امور خارجه‌ تاجیکستان در ملاقات با ابراهیم رحیم پور معاون وزیرامور خارجه‌ ایران تهدید‌های منطقه ای و جهانی‌را بررسی کرده، خواستار تحکیم همکاری‌های دوجانبه‌ امنیتی بین دو کشور شده‌است.
طبق اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان،سراج الدین اصل اف وزیر خارجه آن کشورضمن ملاقات مذکور که روز 25 ژانویه در شهر دوشنبه برگزار شد، نخست دیپلماتهاي‌ ایران‌را به مناسبت رفع تحریم‌ها و اجرای توافقات‌ در رابطه به برنامه هسته‌ ای این کشور تبریک گفت‌ .وزیر خارجه تاجیک هم چنین اظهارکرده‌است که این رويداد تاریخی به رشد اجتما‌عي و اقتصادي‌ ایران "تکان نو" بخشیده وباعث افزایش نقش سازنده و مسئولیت این کشوردر امور بین المللي و منطقه ای خواهد شد.

سرچشمه خبر : خبرگزاری آزادگان جمهوری تاجیکستان

ارسال نظر جدید