اخبار انجمن دوستی

هشدار یک مقام اقتصادی تاجیک : افزایش بی‌سابقه مالیات باعث فرار سرمایه از تاجیکستان شده است.


افزایش بی‌سابقه مالیات باعث فرار سرمایه از تاجیکستان شده است.
به گزارش ایرتاج به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، افزایش مالیات برای شرکت‌های خارجی طی چند ماهه اخیر در تاجیکستان، اکنون صدای اعتراض برخی مقامات دولتی این کشور را نیز در آورده است.
بنابر اعلام تاج نیوز، «قادر قاسم اف» رئیس کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان اعلام کرده است، نگرانی شرکت های خارجی در تاجیکستان در مورد افزایش مالیات به حدی مهم است که اکنون رشد اقتصادی این کشور را به خطر انداخته است.
وی افزود، اما با وجود این، در سال گذشته سرمایه گذاران فعالیتشان را در تاجیکستان به طور کامل قطع نکردند اما بایستی در خصوص ادامه این روند، تجدید نظر کرد.
این در حالی است که سال گذشته، مالکان 4 کارخانه مشترک بزرگ خارجی در تاجیکستان از افزایش مالیات به کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی این کشور شکایت بردند.
در همین حال، «ایگور فرولوف» سفیر روسیه در تاجیکستان از افزایش بی سابقه مالیات در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد و گفت: نرخ مالیات اکنون بگونه‌ای است که دیگر نمیتوان برای شرکت‌های فعال روسی در تاجیکستان سودی را در نظر گرفت.
وی ادامه داد، افزایش مالیات در تاجیکستان قامت برخی از شرکت‌های بزرگ روسی در این کشور را خم کرده است.
به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، موضوع کاهش درآمدهای دولت از قبل ارز آوری مهاجرین کاری و همچنین افت محسوس «سامانی» واحد پول ملی، موجب تصمیم دولت تاجیکستان برای بالابردن نرخ مالیات از شرکت‌های خارجی شده است.

سرچشمه خبر : خبرگزاری فارس

ارسال نظر جدید