اخبار انجمن دوستی

برگزاری فستیوال – آزمون ملی تئاتر " پرستو" یکی از رخدادهای مهم هنری تاجیکستان بود.


برگزاری فستیوال – آزمون ملی تئاتر " پرستو" یکی از رخدادهای مهم هنری تاجیکستان بود.برگزاری فستیوال – آزمون ملی تئاتر " پرستو" در نوبت سال 2015 آن که ویژه صد سالگی هنرپیشه خلق اتحاد شوروی به نام " اصلی برهانوف " بود ، یکی از پدیده های فرهنگی سال 2015 تاجیکستان تلقی گردید.در کار این فستیوال – آزمون ،منتقدین و کارشناسانی چون مارینا میخائلیوونا کارچان دبیرکانون کارگردانان تئاتر فدراسیون روسیه ، گلناره تازه بیکوونا منتقد و کارشناس هنری و کارمند علمی دانشکده ادبیات و هنر به نام م. آویزاوی وزارت معارف و علم جمهوری قزاقستان و والری زائوربیکوویچ تزاری یف مدیر مرکز ملی فرهنگ سنتی و اتنوتوریسم " فران" از جمهوری اوستیای شمالی و آلانیای قفقاز شرکت نمودند.
در نهایت در فستیوال-آزمون مذکور ، رتبه یکم به تئاتر دولتی جوانان به نام م- واحداف با نمایش " گردباد" اثر ن. تبراف ، رتبه دوم به تئاتر دولتی آکادمی درام به نام ابوالقاسم لاهوتی با نمایش " چادر نیرنگ" اثر ت –احمدخانوف ، رتبه سوم به تئاتر –موسیقی درام به نام ت. فاضل زاده از شهر کان بادام جمهوری تاجیکستان با نمایش " بانوان " تعلق گرفت.

سرچشمه خبر : خبرگزاری خاور

ارسال نظر جدید