اخبار انجمن دوستی

آخرین مجسمه لنین در تاجیکستان برچیده شد.


آخرین مجسمه لنین در تاجیکستان برچیده شد.


به گزارش ایرتاج به نقل از ایرنا ، مقامات شهرداری ناحیه شهر توس ولایت ختلان تاجیکستان در جنوب این کشور می گویند که تاکنون مجسمه لنین در مرکز این ناحیه همچون آثار زمان شوروی سابق نگاه داشته می شد، ولی اکنون روستائیان آن را برچیده و به محلی دیگر درروستایی به نام «آبشاران» انتقال داده اند.
«محمدسعید براتف» معاون شهرداری شهرتوس گفت که این پیکره با مجوز وزارت فرهنگ و یک کمیسیون مشترک برچیده و به روستای آبشاران برده شده است.
یک مقام مسئول درناحیه شهرتوس گفت که هر چند در این ناحیه اعضای حزب کمونیست تاجیکستان کم نیستند، اما با برچیدن پیکره لنین مخالفتی نشد.
تا چند سال پیش مجسمه های لنین به عنوان میراث دوران شوروی، مرکز همه شهرها و نواحی تاجیکستان را زینت داده بود، اما به تدریج پیکره های لنین را با نشانه های تاجیکستان و اساسا با پیکره های «اسماعیل سامانی»، رودکی و مولوی عوض کردند.
نخستین تجربه برچیده شدن پیکره لنین از میدان مرکزی دوشنبه در تیره ماه سال 1991 میلادی خاطرات منفی بجا گذاشته است. این اقدام در ماه سپتامبر سال 1991 موج اعتراض طرف داران حزب کمونیست را به بار آورد و به سلسله تجمعاتی انجامید. برخی این واقعه را آغاز جنگ داخلی تاجیکستان در آن زمان می شمارند.
سال 1991 اتحاد جماهیرشوروی ازهم پاشید و این امپراطوری به عنوان قدرت مرکزی وکنترل کننده به کناری رفت، 15 جمهوری از جمله پنج کشور آسیای مرکزی شامل تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و قزاقستان به استقلال رسیدند.


سرچشمه خبر : ایرنا

ارسال نظر جدید