اخبار انجمن دوستی

سفیر ایران: تاجیکستان ‌و ایران گوشت‌و ناخنند‌، کسی قادر به جدا کردن این پیوند نیست.


سفیر ایران: تاجیکستان ‌و ایران گوشت‌و ناخنند‌، کسی قادر به جدا کردن این پیوند نیست.حجت الله فغانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در مراسم تجلیل از سی وهفتمين سالگرد پیروزي‌ انقلاب اسلامی ایران در دوشنبه گفت، که روابط دو ملت برادر و همريشه ایران‌و تاجیکستان روابط عمیق‌و گسترده است و این پیوند گوشت‌و ناخن می باشد، که کسی یا چیزی نمی تواند اینها‌را از هم جدا کند.
آقای فغانی گفت، که روابط این دو کشور در پرتو سیاست رهبران کشور‌ها در همه زمینه‌ها استمرار داشته با جدیت پیش می رود و ایران به عنوان یک قدرت منطقه نسبت به امنیت منطقه و جهان مسئولانه برخورد می کند. سراج الدین اصل اف، وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن ارائه تبریکات راهبریت عالی کشور به حکومت و مردم دوست‌و برادر ایران اظهار داشت، که مردمان همزبان‌و هم فرهنگ ما در راستای ارزش‌های مشترک و بی زوال معنوی‌ و فرهنگی طولاني ترين‌ راه تاریخی انسانیت‌را با هم پیموده‌اند‌ و در رشد تمدن جهانی نقشی ماندگار خود‌را گذاشته‌اند‌. اصل اف با تاکید به همکاری‌های سودمند هر دو کشور در زمینه تطبیق طرحهای انرژی‌و زيرساختاري‌ و علم‌و فرهنگی، همچنین همکاری‌های ایران تاجیکستان‌را در سطوح بین الملل‌و منطقه ای گسترده ارزیابی کرد و گفت “ما، صمیمانه امیدواريم‌، که در آینده نیز در زمینه همدیگرفهمی، باوری و حسن نیت مناسبت‌های سنتی دوستانه و روابط مفید طرفین در زمینه های مختلف همکاری به منفعت مردمان هر دو کشور توسعه خواهند یافت. جمهوری تاجيکسيتان‌ برای گسترش این مناسبات کوشش‌های ضروری‌را به خرج می دهد”.
اصل اف توافق حاصل شده ایران با کشور‌های پنج به علاوه یک‌را نمونه برجسته همکاری‌های بین المللی در زمینه دیپلماسی خردمندانه و سازنده دانست و اعتراف کرد، که این رويداد تاریخی باعث تقويت بیش از پیش نيروي صنعتي و اقتصادی و اقتدار سرمایه گذاري‌ ایران می شود و نقش سازنده کشور‌را در تامین صلح‌و ثبات در منطقه و جهان بالا خواهد برد: “ما از نخستین روزهای مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی بر این موقع تغییرناپذیر بوديم‌ که در روند حل قضیه برنامه هسته‌ي‌ ایران مسالمت‌، همکاری، هماهنگی و احترام بر حقوق‌و منافع همدیگر زمینه مستحکم و امیدبخش می باشد”.
وزیر امور خارجه تاجیکستان همچنین گفت، که ما از کوششهای سازنده ایران در سازمانهای منطقه ای و جهانی حمایت می کنیم. اصل اف به حکومت ایران برای جانبداری از عضویت تاجیکستان برای دوره سی ساله در شورای اقتصادی و اجتماعي‌ سازمان ملل متحد اظهار سپاس نمود و گفت، که تاجیکستان امیدوار است، که کشور‌های دیگر دوست نیز جانبداري‌ خود‌را از عضویت تاجیکستان در روزهای نزدیک اعلان می نمایند.
حجت الله فغانی فرهنگ مشترک و افتخار آمیز‌را یکی از عزیزترین داشته‌ها و مهمترین عوامل هم پیوندی و هم افزايي‌ ایران‌و تاجیکستان دانسته، تاکید داشت، که همکاری‌های ایران و تاجیکستان در مبارزه با تروریسم و افراط گرایي‌ با امضای موافقت نامه‌های امنیتی ‌و انتظامی نمونه ای از همکاری‌های سیاسی و امنیتیست‌. سفیر ایران گفت، که “بعد از لغو تحریم‌ها افق‌های جدید، به ویژه در عرصه‌های اقتصادی فراهم آمده‌است و امیدوارم‌ بتوانيم‌ از آن برای تعمیق هرچه بیشتر مناسبت‌های برادرانه دو ملت هم ريشه و همزبان استفاده کنیم”.
فغانی حاصل توافق ایران با کشور‌های پنج بر علاوه یک را موفقیت عظیم در روند تثبیت و تقويت برنامه صلح آمیز هسته‌ي‌ ایران دانست; “ما با اثبات حقانیت ملت ایران تحریم‌های سنگین و ظالمانه‌را، که مرتبط با این موضوع بود، برچيديم‌. این موفقیت مذاکراتي‌، که نمونه کم نظیر برای حل یکی از طولاني ترين‌ و پیچیده‌ترين‌ اختلافات در تاریخ معاصر است، دست آورد متعلق به همه کشور‌هاست و می تواند به عنوان الگوئي موفق برای حل‌و فصل دیگر اختلافات و مناقشات بین الملل‌و منطقه مورد استفاده قرار بگیرد”.
سفیر ایران در دوشنبه گفت، که امروز به رغم همه تحریم‌ها‌و تهدید‌ها ایران با تلاش و مجاهدتهاي‌ جوانان و متخصصان خود به چرخه کامل سخت هسته ای دست یافته، از نظر دانش علمی، فناوري‌ هسته و نانوتکنولوژی در ردیف کشور‌های پیشرفته جهان قرار دارد و از معدود قدرت‌هايست‌، که ساخت و پرتاب ماهواره با اهداف مختلف‌را بومی کرده، با مرور زمان خطه عملی خود در این زمینه‌را گسترش می دهد.

سرچشمه خبر : خبرگزاری آزادگان
نویسه گردانی از سیریلیک به فارسی : مجید اسدی

ارسال نظر جدید