اخبار انجمن دوستی

ادیبان حوزه نوروز از پنجکنت ‌و درواز بازدید خواهند کرد.


ادیبان حوزه نوروز از پنجکنت ‌و درواز بازدید خواهند کرد.


انتظار می رود که مهمانانی همایش بین المللي‌ ادیبان کشور‌های حوزه نوروز، که در آستانه جشن فرخنده نوروز در تاجیکستان دایر می گردد، به شهر باستاني‌ پنجکنت سفر کرده، آرامگاه پدر شعر فارسی، سردفتر ادبیات کلاسیک فارس و تاجیک ،ابوعبدالله رودکی‌را زیارت نمایند. هم زمان شرکت کنندگان این برنامه فرهنگی مهم به ناحیه درواز سفر نموده، از آثارخانه شاعر شناخته تاجیک، مومن قناعت بازدید خواهند کرد. به افتخار همایش بین المللي‌ ادیبان کشور‌های حوزه نوروز، نسخه فیلم «نقش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در جهانی شدن جشن نوروز» برای مهمانان‌ در شکل سی.دی آماده می گردد. هم چنین در دایره برگزاری این همایش ، آثار نقاشان و کتابهای گوناگون به معرض تماشا گذاشته می شود.
لازم به د ذکر است که روز 19 مارس سال جاری در دوشنبه سمپوزیوم علمي‌ بین المللی در مورد نوروز و 20 مارس در «کاخ باربد» دوشنبه همایش بین المللي‌ ادیبان کشور‌های حوزه نوروز برگزار می گردد، که به این برنامه های بزرگ فرهنگی ادیبان، عالمان‌و محققان کشور‌های حوزه نوروز دعوت گردیده اند.
در این راستا برای در سطح بالا برگزار نمودن این برنامه‌ فرهنگی ،اتفاق نویسندگان تاجیکستان تصمیم گرفته‌است که محفل‌های شعر‌و ادب، شب نشین‌های نوروزی با شرکت شاعران شناخته تاجیک و جلسه‌های علمی راجع به مقام نوروز‌را برگزار کند. هم چنین وزارت فرهنگ کشور در همکاری با انجمن «پیوند» موظف شده‌اند‌، که کتابهای اشعار شاعران کشور‌های حوزه نوروز‌را منتشر کنند. باید تذکر داد که ایده برگزاری همایش ادیبان کشور‌های حوزه نوروز در تاجیکستان سال گذشته ضمن ملاقات سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ،امام علی رحمان با روشنفکران کشور از طرف شاعر شناخته تاجیک ،گلرخسار صفی آوا پیشنهاد گردید.

سرچشمه خبر : خبرگزاری خاور
نویسه گردانی از سیریلیک به فارسی : مجید اسدی

ارسال نظر جدید