اخبار انجمن دوستی

سفیر تاجیکستان با وزیر نیروی ایران دیدار کرد


سفیر تاجیکستان با وزیر نیروی ایران دیدار کرد


نعمت اله امام زاده، سفیر فوق العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران با حمید چیت چیان، وزیر نیروی این کشور که همزمان ریاست ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری ، علمی و فرهنگی تاجیکستان و ایران را بر عهده دارد، دیدار و ملاقات نمود.
ضمن این ملاقات مسائل مربوط به اجرای پروتکل های جلسه دهم کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، تجاری ، علمی و فرهنگی تاجیکستان و ایران و کمیته پیگیری آن مورد بررسی طرفین قرار گرفت.
همزمان ، سفیر تاجیکستان و وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای کامل تونل “استقلال” که توسط پیمانکاران ایرانی اجرا می شود، مذاکره نموده ، برای برگزاری جلسه نوبتی کمیسیون مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران طرح ریزی نمودند.

سرچشمه خبر : خبرگزاری خاور

ارسال نظر جدید