اخبار انجمن دوستی

امام علی رحمان انگاره نوروز ‌را تصویب کرد .


امام علی رحمان انگاره نوروز ‌را تصویب  کرد .روز دوم مارس، پرزیدنت امام علی رحمان انگاره جشن نوروز‌ را تصویب کرده‌است.
در دفتر مطبوعات پرزیدنت می گویند، که “انگاره نوروزی در ایام طنطنه‌های نوروزی می تواند چون رمز این جشن پرافتخار باستانی استفاده گردد”.
به تمام وزارت‌و کمیته‌ها، موسسه‌و تشکیلات‌، مقامات اجرائیه حاکمیت دولتي‌ استان مختار کوهستان بدخشان، استان‌های سغد‌و ختلان، ناحیه‌های تابع جمهوری و شهر دوشنبه توصیه شده‌است که هنگام طنطنه‌های نوروزی از این انگاره استفاده نمایند.
انتظار می رود که روز هفتم مارس در محفل شعر گلرخسار صفی آوا، شاعر خلقي‌ تاجیکستان سرود نوروز نیز معرفی شود. مولف سرود مذکور گلرخسار صفی آوا بوده، آن را آوازخوان و آهنگساز سعيدقل بلال اف به آهنگ درآورده‌است.

نویسه گردانی از سیریلیک : مجید اسدی
سرچشمه خبر : خبرگزاری آزادگان

ارسال نظر جدید