اخبار انجمن دوستی

پیام شادباش امامعلی رحمان به مناسبت روز زن .


پیام شادباش امامعلی رحمان به مناسبت روز زن .


امام علی رحمان، رئيس جمهوري تاجیکستان در پیام شادباش به مناسبت روز مادران، به بانوان کشور سلامت‌و خوشبختی و خانه آباد‌و سعادت روزگار آرزو نموده ‌است.
بنا به اعلام دفتر مطبوعات رئيس جمهوري تاجیکستان ، امام علی رحمان با ذکر بزرگی مادر و تلاش‌های حکومت برای حفظ‌و تحکیم موقع زن در جامعه، علاوه نموده‌است: “حالا تاجیکستان بنا به اعتراف کارشناسان از لحاظ شماره نمایندگان بانوان‌ و دختران در همه شاخه‌های حاکمیت دولتی یکی از جای‌های نمایان‌را اشغال می کند. ما با افتخار گفته می توانيم‌، که امروز بانوی تاجیک راهبر کاردان، محقق دانشمند، طبیب حاذق، صاحب کار موفق و البته، تربيت گر ‌و آموزگار مهربان است”.
امام علی رحمان در خطاب به بانوان کشور تاکید نموده‌است، که “نقش و تاثیر شما، مادران عزیز، در امر تربیت فرزندان، خصوصاً دختران خود در روحیه صبر‌و تحمل، احترام سنت‌و عنعنه‌های نیک ملی، از جمله نگاه داشتن عزت‌و حرمت کلان سالان‌ و صرفه‌و سررشته کاری، به راه درست حیات و برپا نمودن عائله سالم‌و استوار هدایت کردن آنها بزرگ و حل کننده می باشد”.
به گفته امام علی رحمان اگر پدر‌و مادران فرزند‌را درست تربیت کنند، فرزندان در حیات، البته، خوشبخت می شوند، با راه درست می روند و باغ پدر‌و مادر میگردند: “در نوبت خود فرزندان وظیفه دارند‌، که احترام والدین خویش‌را به جا آرند‌، به قدر رنج‌و زحمت و مهر‌و محبت پدر‌و مادر رسند‌ و آنهارا در دوران پیرانسالی‌و بیماری پرستاری کنند”.
رئيس جمهوري تاجیکستان در ادامه از افراط گرائی و تروریسم ذکر کرده، علاوه نموده‌است، که این روند خطرناک مسئولیت مادران‌و بانوان را‌ باز هم زیاد‌تر کرده، از آنها زیرکی، هشياري‌، نظارت دائمی فرزندان و به تربیه آنها جدی مشغول شدن‌را تقاضا می نماید: “زیرا به جز مادر کس دیگر از دل فرزند آگاه نیست و فرزند نیز مادر‌ را بهترین و نخستین معلم حیات خود می داند”. در آخر امام علی رحمان بار دیگر مادران‌و بانوان کشور‌را تبریک گفته، به هر کدامشان تندرستی‌و سعادتمندی، در خاندانشان‌ صلح‌و آرامی، آسمان بی غبار، بخت‌و اقبال نیک و روزگار آباد ‌و آسوده آرزو‌ کرد‌است.

سرچشمه خبر : خبرگزاری آزادگان
نویسه گردانی از سیریلیک : مجید اسدی

ارسال نظر جدید