اخبار انجمن دوستی

حضور یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در همایش جهانی ادیبان حوزه نوروز در شهر دوشنبه
محمود ( هژیر) تهرانی عضو هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان به عنوان یکی از نمایندگان ایران در همایش بین المللی ادیبان حوزه نوروز در شهر دوشنبه شرکت کرد و ضمن ملاقات با رئیس جمهور تاجیکستان ، رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان و دیگر چهره های ادبی ، فرهنگی و سیاسی آن کشور و دیگر کشورهای شرکت کننده در این همایش ،در چند نوبت نیز به خواندن سروده های نوروزانه خود برای مردم تاجیکستان اقدام کرد.
وی هم چنین به همراه هیئت مهمانان در چند مراسم رسمی از جمله سمپوزیوم نوروز ، گل گذاری برپای پیکره های فردوسی ، صدرالدین عینی ، ابوعلی سینا و اسماعیل سامانی شرکت کرد وبه همراهی آنان در شهر پنجکنت زادگاه رودکی نیز حاضر شد.

ارسال نظر جدید