اخبار انجمن دوستی

گلرخسار صفی : " ایران مادر است ، ایران ریشه است."


گلرخسار صفی : " ایران مادر است ، ایران ریشه است."

گلرخسار صفی شاعر مشهور تاجیک در مصاحبه ای با رادیو آزادی در پاسخ به پرسش خبرنگار این رادیو در مورد روابط ایران و تاجیکستان گفت که ایران مادر است ، ایران ریشه است. ایران بنیاد است. به من تهمت می زنند به این خاطر، که میگویم: “من آریائی ام‌”. آدم، که اصل‌و ریشه خود‌را یاد نداشته باشد، مادر خودش را احترام نمیکند. این چیز‌های بسیار ساده، مصنوعی و ساخته هستند. ایرانیها در سالهای جنگ شهروندی به گریزه‌های ما کمک کردند، حالا هم میکنند. حالا هم با محبت گپ می زنند. هر یک آدم هر چه بگوید. در مجموع، ایران هيچ وقت مقابل ما نبود و هیچ وقت مارا بد نمی دید و هيچ وقت از ما طمع هم نداشت، به ما نیاز هم ندارد. آنهایی، که مارا می خواهند جنگ اندازند‌، تیرشان‌ ( به ) خاک می خورد. می دانيد‌، نمی شود برادر با برادر، مادر‌را از فرزند دور کرد.

ارسال نظر جدید