اخبار انجمن دوستی

جلسه هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان برای هماهنگی سخنرانی اعضای هیئت مدیره پیرامون فولکلورشناسی کشورهای فارسی زبان در نمایشگاه کتاب تهران


جلسه هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان برای هماهنگی سخنرانی اعضای هیئت مدیره پیرامون فولکلورشناسی کشورهای فارسی زبان در نمایشگاه کتاب تهرانهیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان روز شنبه 11 اردیبهشت ماه 1395 برای هماهنگی سخنرانی اعضای هیئت مدیره خود پیرامون فولکلورشناسی کشورهای فارسی زبان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تشکیل جلسه داد که طی آن نسبت به تعیین نکات و محورهای کلیدی سخنرانی تبادل نظر و تصمیم گیری به عمل آمد .
انجمن دوستی ایران و تاجیکستان بنا به هماهنگیهای انجام شده با ستاد نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ساعت 10 صبح تا 11:30 روز شنبه 18 اردیبهشت ماه 1395 سه سخنرانی به صورت ذیل و با حضور اعضای هیئت مدیره خود در خصوص موضوع مذکور برگزار خواهد کرد :
مقدمه و معرفی موضوع : جواد رسولی
فولکلورشناسی کشورهای فارسی زبان و نقش روسیه در این زمینه : هدیه شریفی
فولکلورشناسی و فولکلور افغانستان: هژیر تهرانی
فولکلورشناسی و فولکلور تاجیکستان : مجید اسدی

تهرانی
خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید