اخبار انجمن دوستی

جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان


جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران وتاجیکستان روز دوشنبه 13 اردیبهشت ماه 1395 ازساعت 16 تا 20.30 برگزار و در باره برنامه های جاری از جمله چگونگی شرکت درنمایشگاه کتاب، فعال سازی سایت انجمن ،عضوگیری و دیگر مسائل جاری تبادل نظر و تصمیم گیری شد.
در این جلسه همچنین هژیرتهرانی از اعضای هیئت مدیره که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در همایش جهانی شاعران و ادیبان کشورهای حوزه نوروز در تاجیکستان شرکت کرده و با رئیس جمهور و چهره های فرهنگی آن کشور نیز دیدار بود گزارش خود را از همایش مذکور به هیئت مدیره ارائه کرد.

ارسال نظر جدید