اخبار انجمن دوستی

اقتصاد تاجيكستان رو به بهبود است


کارشناس مركز مطالعات راهبردی رياست جمهوری تاجيكستان گفت: اقتصاد اين كشور در زمينه های تامين انرژی، غذا و توسعه حمل و نقل رو به بهبود است.

به گزارش ايرنا، "وفا نيت بك اف" شنبه به رسانه ها گفت: دولت با اجرای سه طرح راهبردی طی ۱۰ سال گذشته در زمينه رسيدن به خودكفايی انرژی و تضمين امنيت غذايی موفق عمل كرده است.
وی گفت: در پنج سال گذشته ۳۰ نيروگاه انرژی و گرمايشی در تاجيكستان ساخته و سه نيروگاه برقابی بزرگ نيز برای بهبود بخش انرژی طراحی شده است.
نیت بک اف افزود: تاجيكستان در زمينه تامين مواد غذايی نيز موفق عمل كرده است به طوری كه با داشتن محصولات كافی كشاورزی برای برآوردن نيازهای داخلی خود شروع به صادرات مازاد محصولات غذايی كرده است.
به گفته وی، تاجيكستان مشكل ارتباطات نامناسب زمينی خود با جهان خارج را نيز با توافق برای ساخت مشترك راه آهن تاجيكستان- افغانستان- تركمنستان حل كرده است.
وي با بيان اينكه اقتصاد اين كشور هنوز وابستگي زيادی به درآمدهای كارگران مهاجر دارد، گفت كه برای از بين بردن اين وابستگی، كشور نيازمند ايجاد شغل در داخل در صنايعی همانند برق آبی و كشاورزی است.
اظهارات کارشناس مركز مطالعات راهبردی رياست جمهوری تاجيكستان درباره بهبود اوضاع اقتصادی تاجیکستان، کمتر از 20 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری صورت می گیرد. امامعلی رحمان رئیس جمهور کنونی، برای چهارمین بار در این انتخابات نامزد شده است و هیچ رقیبی از جناح مخالف دولت ندارد.


ارسال نظر جدید