اخبار انجمن دوستی

اعزام هیئتی از تاجیکستان برای حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


اعزام هیئتی از تاجیکستان برای حضور در  نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


با هماهنگیها و درخواستهای به عمل آمده از سوی شمس الدین اروم بیک زاده وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ، هیئتی از ادیبان و دانشمندان جمهوری تاجیکستان به سرپرستی عبدالغفار عبدالجبار مشاور وزیر فرهنگ برای حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب به مدت یک هفته به ایران اعزام شدند.
نامهای مهمانان اعزامی از قرار زیر بود :
1- عبدالغفار عبدالجبار ، مشاور وزیر فرهنگ و سرپرست گروه 2- بدرالدین مقصودوف ،استاد دانشگاه ملی 3- بهادر رحمتوف ، معاون دایره المعارف 4- آرتق قادر کارگزدان و هنرپیشه پیشکسوت تئاتر تاجیکستان و راوی5- گریز صفر ، مدیر انتشارات ادیب 6- طاهر رجب اف ، فیزیکدان و مدیر انتشارات ارگراف 7- عبدالقادر عبدالقادر ، رئیس کتابخانه لاهوتی 8- توردی بای صالح زاده ، روزنامه نگار از پنجکند 9- مبشر اکبرزاد ، از مسئولین اتفاق نویسندگان .
مهمانان اعزامی علاوه بر حضور و سخنرانی در میزگردها و نشستهای مربوطه در نمایشگاه کتاب که با همراهی و خوش آمد گویی برخی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه و مسئولین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توام بود ، در نشست شاهنامه در فرهنگسرای ابن سینای تهران با حضور و سخنرانی فریدون جنیدی شاهنامه پژوه مشهور شرکت کرده و به تماشای تئاتر زال و رودابه نیز نشستند.
هیئت مذکور جلسه ملاقاتی نیز با رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان داشت که در جریان آن هدایای یادگاری هم از سوی انجمن به آنان اهدا شد.

تهرانی
خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید