اخبار انجمن دوستی

تاجیکستان بر بلندای البرز


تاجیکستان بر بلندای البرز

دیدار اعضای هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با مسولان شهردای کرج

پیرو همکاری های پیشین انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و شهرداری کرج (مرکز استان البرز)، روز پنج شنبه 6خرداد1395، جلسه ای در محل شهرداری برگزار و درخصوص همکاری های آتی، گفتگوها و تصمیم گیریهایی شد.
در این جلسه که با حضور آقایان دکتر رسولی و مهندس علیجانی، نایب رئیس و عضو هیئت مدیره، و به دعوت آقای پیغمبردوست، مشاور شهردار در امور بین الملل، تشکیل شد طرفین بر لزوم استمرار همکاری های انجمن با شهرداری کرج، تأکید ورزیدند.
آقای برجی، مدیر امور اجتماعی شهردای کرج، با اشاره به مشترکات فراوان فرهنگی ایران و تاجیکستان و فعالیتها و تمایلات شهرداری در طی این چند ساله که منجر به نامگذاری بوستانی به نام "تاجیکستان" در مرکز شهر شد، نقش انجمن و مساعدتهای کارشناسانه و موثر جناب آقای دکتر شبستری ،رئیس این انجمن، را یادآور گردید.
در این جلسه نمایندگان هیئت مدیره انجمن، با ارائه گزارش کوتاهی از فعالیتهای انجمن در سالهای اخیر، از توجه شهردار و مدیران شهرداری کرج به تاجیکستان و جایگاه کارشناسی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان استقبال و قدردانی کردند.

در این جلسه مقرر شد موضوعات ذیل پس از انجام کارهای کارشناسی لازم و با مساعدت طرفین، مصوب و اجرایی گردد:

  • انعقاد تفاهمنامه فی مابین انجمن و شهرداری کرج؛
  • طرح توسعه پارک تاجیکستان در کرج؛
  • نامگذاری یکی از معابر شهر دوشنبه به نام "البرز" یا "کرج"؛
  • موضوع خواهر خواندگی شهر کرج با یکی از شهرهای تاجیکستان؛
  • طرح تأسیس فرهنگسرای ویژه حوزه تمدنی فرهنگ ایران (با تأکید بر تاجیکستان) با نام "فرهنگسرای نوروز" در محل بوستان تاجیکستان و واگذاری مدیریت آن به انجمن؛
  • همکاری شهرداری در تأسیس نمایندگی انجمن در استان البرز؛
  • استفاده شهرداری کرج از توان کارشناسی و اجرایی انجمن جهت طرحهای مرتبط با تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدنی نوروز و فارسی زبان؛
  • برگزاری جشنواره های اقوام و ملل در کرج و ... .

ارسال نظر جدید