اخبار انجمن دوستی

برکزاری جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان.


برکزاری جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان.


جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان روز دوشنبه دهم خرداد ماه 1395 برگزار شد و طی آن ضمن صحبت پیرامون امور جاری انجمن نسبت به موارد زیر تبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید:
1- هماهنگی با وزارتین خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برای برگزاری مراسم هفته فرهنگی ایران در تاجیکستان.
2- ساخت فیلمی مستند از سوی یکی از اعضای انجمن درباره پیشینه فعالیتهای ایران در تاجیکستان در طول بیست و پنج سال استقلال تاجیکستان.
3- تصویب شرح وظائف کمیته ادبی انجمن وانتصاب خانم دکتر فائزه جُنیدی به عنوان دبیراین کمیته و دکتر جواد رسولی به عنوان رابط هیئت مدیره با کمیته با حفظ سمت.
هم چنین دکتر فتح الله حداد از اعضای انجمن که به تازگی از سفر تاجیکستان بازگشته گزارش مفصلی از حضورش در مراسم بزرگداشت شادروان استاد لایق شیرعلی شاعرمشهور تاجیک در آن کشور را به هیئت مدیره ارائه کرد.

تهرانی
خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید