اخبار انجمن دوستی

انتصاب مسئول کمیته زبان و ادبیات فارسی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان


هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان، سرکار خانم دکتر فائزه جنیدی، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه را به عنوان مسئول کمیته زبان و ادب فارسی این انجمن برگزید.
در حکم ابلاغیه ایشان با توجه به توان علمی و اجرایی دکتر جنیدی، ابراز امیدواری شده که ایشان بتوانند برای نیل به اهداف این کمیته، که در اساسنامه آمده، توفیق یابند. این حکم  به امضای رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر علی اشرف مجتهد شبستری، رسید،

اهداف و وظایف کمیته زبان و ادب فارسی مطابق اساسنامه بدین شرح است:

1. برگزاري جلسات معرفي شعرا، ادبا، نويسندگان، پژوهشگران و شب‌های شعر بین شعرای دو کشور و شعرای فارسی‌زبان دیگر کشورها
2. ارائۀ راهکار‌های مفيد برای گسترش زبان و ادبيات فارسی در دو کشور
3. فراهم کردن زمينه‌هاي دعوت و اعزام هيئت‌هاي ادبی
4. ايجاد زمينه‌هاي لازم براي مبادله و تولید آثار زبان و ادبیات فارسی
5. برگزاري نمايشگاه‌هاي کتاب و محصولات ادبی
6. برقراري ارتباط پدیدآورندگان ادبی دو کشور
7. برگزاري يادمانهاي مختلف و مشترک و اعطای جوايز ويژه به ادیبان دو کشور
8. برگزاری جلسات و همایش‌هایی دربارۀ زبان و ادبیات فارسی با حضور اساتید و پژوهشگران دو کشور و سایر کشورها
9. ارتباط و همکاري با دستگاههاي دولتي و غيردولتي ذی‌ربط براي تحقق اهداف فوق

( روابط عمومی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان.)

ارسال نظر جدید