اخبار انجمن دوستی

برگزاری جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان.


برگزاری جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان.


آخرین جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان روز دو شنبه 17 خرداد 1395 با حضور رئیس ، اعضای هیئت مدیره و بازرسین قانونی انجمن تشکیل شد و طی آن نسبت به موارد ذیل بررسی و اتخاذ تصمیم گردید :
1- پیگیری همایش جهانی عبدالرحمن جامی و ایفای نقش انجمن به عنوان یکی از حامیان و برگزار کنندگان همایش مذکور.
2- خبررسانی اخبار انجمن در وبگاه (سایت ) و سایر رسانه های انجمن در فضای مجازی.
3- مسائل مربوط به وبگاه و پیگیریهای فنی در راستای به هنگام رسانی آن.
4- عضوگیری از بین درخواست کنندگان جدید و هماهنگیهای لازم با اعضای کنونی.
5- هماهنگیهای لازم با سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه و پژوهشگاه رودکی.
6- پیگیری برنامه های کمیته ادبیات فارسی انجمن.
7- اتخاذ تصمیم برای انتصاب نمایندگی انجمن در شهر کرج و استان البرز.
8- بررسی چالشها و موانع فراروی گسترش گردشگری بین ایران و تاجیکستان.

ارسال نظر جدید