اخبار انجمن دوستی

دیدار نایب رئیس انجمن دوستی با هیات مدیره سرای فردوسی در مشهد


چهارشنبه ۲تیرماه 1395 در نشستی که نایب رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با اعضای هیات مدیره موسسه سرای فردوسی داشت درباره نمایندگی مشهد انجمن دوستی و فعالیتهای فرهنگی قابل انجام توسط دو سمن گفتگوهای موثری صورت گرفت.
در ابتدای جلسه با اشاره به نامه دریافتی از رئیس هیئت مدیره انجمن جهت ثبت رسمی سرای فردوسی به عنوان شعبه انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در مشهد، معاون سرای فردوسی به موانع و ابهامات کار ثبت نمایندگی اشاره کرد. مهندس قائمی گفت باید برخی نکات از جمله حوزه فعالیت دفتر مشهد روشنتر شود.
در ادامه جلسه نایب رئیس انجمن دوستی درباره اساسنامه و مدارک ثبت انجمن توضیحاتی ارائه کرد، دکتر رسولی از فعالیتهای اخیر انجمن یاد کرد و از حضور گسترده انجمن دوستی در همایش مردادماه خاتم الشعرا جامی به عنوان گامی در گسترش روابط فرهنگی و علمی و ادبی فی مابین دو کشور خبرداد. وی ضمن تشریح دیگر برنامه های در دست اقدام و تغییرات و انتصابهای جدید در انجمن از حاضران جلسه درخواست همفکری و پیشنهادهایی برای تقویت ساختار و فعالیتهای انجمن ارائه داشت.
مهندس لباف خانیکی، عضو هیات مدیره سرای فردوسی ، ضمن آرزوی توفیق برای انجمن ، تمرکز و تقویت بخش گردشگری تاجیکستان را برای تعمیق روابط راهگشا دانست.
پس از آن نایب ریس سرای فردوسی به لزوم تدوین فعالیت های فرهنگی ایران پس از استقلال تاجیکستان اشاره کرد، اقای سیدی همچنین پیشنهاد انجام چند پروژه تحقیقاتی را ارائه کرد. وی برای گسترش روابط گردشگری پیشنهاد آموزش راهنمایان ویژه گردشگری تاجیکستان را ارائه کرد.
سپس مسئول امور اعضای انجمن هم بر لزوم فعالیت انجمن در عرصه معرفی این کشور هم زبان و هم فرهنگ به ایرانیان اشاره کرد، خانم سیدی شناخت کم مردم و حتی برخی مسئولان ایرانی را از عوامل بروز برخی سوء تفاهم ها دانست.
در ادامه جلسه ، مدیرعامل سرای فردوسی هم ضمن اشاره به اقداماتی که در قالب مرکز خراسان شناسی در سالهای دهه هفتاد در خصوص تاجیکستان در مشهد انجام شده بود و فعالیتهایی که در بخش مطالعات آسیای میانه دانشگاه فردوسی انجام میشود، برای همکاری با انجمن دوستی اعلام آمادگی کرد. دکتر یاحقی گفت با درگیر کردن دیگر نهادهای فرهنگی استان و کشور باید فعالیتهای خود را در قالب همایشها و مطالعات علمی گسترش دهیم و با تدوین تفاهم نامه میتوان اقدامات دوجانبه را رسمیت بخشید. به هر حال ما همیشه در انجام اموری که به گسترش روابط با کشور همزبانانمان بینجامد همراه و پیشگام بوده ایم و این همگامی ها مستمر خواهد بود.
در پایان جلسه دکتر رسولی ضمن تشکر از همفکری های حاضران جلسه قول پیگیری روند ثبت نمایندگی در تهران را داد و پیشنهاد و درخواست انعقاد تفاهمنامه ای فیمابین انجمن و سرای فردوسی جهت انسجام بیشتر امور را ارائه کرد.

تهیه و تنظیم: شیرین سیدی

ارسال نظر جدید