اخبار انجمن دوستی

فراخوان عضویت در انجمن دوستی ایران و تاجیکستان


فراخوان عضویت در انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

انجمن دوستی ایران و تاجیکستان از عموم علاقه‌مندان به گسترش روابط دوستانۀ دو کشور دعوت به همراهی ‌می نماید.
شرایط و انواع عضویت‌ها در آیین‌نامۀ مندرج در سایت ذکر شده است .
متقاضیان عضویت می‌توانند فرم‌های الکترونیکی را در سایت انجمن تکمیل و ارسال کنند تا پس از تأیید و تکمیل مدارک، رسماً به عضویت انجمن درآیند.
از اعضای کنونی انجمن درخواست می شود به منظور روزآمد کردن اطلاعات خود،به تکمیل و ارسال فرم‌های جدید اقدام نمایند.
هیئت مدیرۀ انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید