اخبار انجمن دوستی

برگزاری جلسه بین انجمن دوستی ایران و تاجیکستان با معاونت آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزن فرهنگی ایران در تاجیکستان


برگزاری جلسه بین انجمن دوستی ایران و تاجیکستان  با معاونت آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزن فرهنگی ایران در تاجیکستان


روز چهارشنبه سی ام تیر ماه 95 جلسه مشترکی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بین دکتر علی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان به همراه تنی چند از اعضای انجمن دوستی ، دکتر قهرمان سلیمانی معاونت پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دکتر ابراهیم خدایار رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان برگزارشد که طی آن ضمن مرور آخرین فعالیتها و اقدامات صورت گرفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نسبت به چگونگی برگزاری مراسمی جهت بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان در شهر تهران تبادل نظر گردید.

ارسال نظر جدید