اخبار انجمن دوستی

نشست انجمن دوستي ايران تاجيكستان برگزار شد


نشست انجمن دوستي ايران تاجيكستان با حضور اعضاي هيات مديره و دكتر اسلامي ندوشن و جمعي از مشتاقان انجمن برگزار شد كه گزارش آن متعاقبا اعلام خواهد شد .

ارسال نظر جدید