اخبار انجمن دوستی

برگزاری جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان


برگزاری جلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستانجلسه نوبتی هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان روز دوشنبه هفتم امرداد ماه 1395 در دفتر انجمن برگزار شد و طی آن نسبت به موارد زیر تبادل نظر و اتخاذ تصمیم گردید :
1- برنامه ریزیها و هماهنگیهای لازم با مراکز مربوطه برای جشن استقلال تاجیکستان در تهران .
2- چگونگی چاپ گزیده اشعارعبدالرحمن جامی برای همایش بین المللی این شاعران فارسی سرا در تربت جام و حضور اعضای هیئت مدیره در همایش مذکور (با توجه به این که انجمن یکی از حامیان این همایش است) .
3- صدور کارت عضویت جدید برای اعضای انجمن .
4- موارد مربوط به وبگاه انجمن .
5- امور جاری دبیرخانه .

تنظیم کننده : ه- تهرانی

ارسال نظر جدید