اخبار انجمن دوستی

انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در سرای فردوسی


ظهر جمعه 29 مرداد ماه 1395 و در پایان همایش بین المللی نورالدین عبدالرحمن جامی، پنج تن از اعضای هیئت مدیره انجمن در بازگشت از این همایش، با دوستان و یاوران این انجمن در سرای فردوسی دیدار کردند.
در این ملاقات صمیمانه از انجمن دوستی آقایان دکتر مجتهد شبستری (رئیس هیئت مدیره)، دکتر رسولی (نائب رئیس)، دکتر اسدی (بازرس) و خانمها دکتر جنیدی (مسئول کمیته زبان و ادبیان فارسی ) و شیرین سیدی (مسئول امور اعضا) و از هیئت مدیره سرای فردوسی آقایان دکتر یاحقی (مدیر عامل)، مهدی سیدی (نائب رئیس)، مهندس لباف (عضو هیئت مدیره)، مهندس قائمی (معاون) و دکتر مدیرشانه چی حضور داشتند.
در این جلسه که به میزبانی دکتر یاحقی و سرای فردوسی برگزار شد،ضمن تجدید دیدارها، از اقداماتی که سرای فردوسی با توجه به امکانات خود می تواند برای همکاری با انجمن و بسط دوستی دو ملت ایران و تاجیکستان انجام دهد صحبت و تاکید شد تا از فضای مجازی و ارتباطهای اینترنتی برای برگزاری جلسات و کلاسهای مجازی استفاده بیشتری شود.
حاضران بر فراهم آوردن شرایطی برای برپایی مراسم بزرگداشت شخصیتهای برجسته تاجیک در حوزه زبان و ادب فارسی تأکید کردند.
ارسال نظر جدید