اخبار انجمن دوستی

برگزاری دومین جلسه کمیته ادبی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان


 

برگزاری دومین جلسه کمیته ادبی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

 

دومین جلسه کمیته ادبی در تاریخ هفتم مهرماه هزار و سیصد و نود و پنج در محل دفتر انجمن ایران و تاجیکستان برگزار شد . این جلسه با حضوردکترعلی اشرف مجتهد شبستری رئیس هیئت مدیره انجمن در ابتدای آن رسمیت یافت.

مدیریت جلسه با دکتر فائزه جنیدی دبیر کمیته بود و دکتر رضا میری از اعضای هیئت مدیره انجمن نیز در این جلسه حضور داشت.

موضوع جلسه پیرامون نحوه برگزاری نخستین نشست ادبی از سوی کمیته ادبی بود . با توجه به رای گیری قبلی  و نظر اعضا قرار بر این شد که نخستین گردهمآیی پیرامون پیشینه زبان فارسی در ایران کهن باشد و سخنران اصلی نیز یکی از استادان مطرح باشد .

قرار بر این شد که این نشست به صورت جلسه پرسش و پاسخ انجام شود و خانم دکتر جنیدی برای نهایی کردن برنامه، سه شنبه این هفته قرار ملاقاتی با استادان مطرح و مورد نظر انجام خواهند داد. 

دکتر میری پیشنهاد داد که موضوع این سخنرانی به روز جهانی زبان مادری موکول شود . کمیته ادبی ضمن سپاس از پیشنهاد ایشان ، به دلیل فاصله زمانی زیاد تا این روز ترجیح داد این برنامه به قوت خود باقی بماند و برای آن روز برنامه دیگری که توام با شعر خوانی نیز باشد در نظر گرفته شود تا این پیشنهاد ارزشمند نیز در دستور کار قرار گیرد.

از دیگر دستاوردهای این جلسه آغاز کار پژوهشی اعضا حاضر بود که قرار شد طبق برنامه ، پژوهش های هدفمندی  را در جهت معرفی بیشتر زبان و ادبیات دو کشور ایران و تاجیکستان انجام دهند .

در پایان، دبیر کمیته ادبی از نماینده هیئت مدیره درخواست کرد تا برای آموزش خط سیریلیک به  اعضای کمیته ادبی برنامه ای مد نظر قرار گرفته و همچنین زمان مناسب  برای نشست "پیشینه زبان فارسی در ایران کهن" که در زمان تقریبی هفته آخر مهر تا هفته اول آبان در نظر گرفته شده  ،با هماهنگی با دبیر کمیته ادبی اعلام  شود.

ارسال نظر جدید