اخبار انجمن دوستی

حضور درام نویس تاجیک در ایران


حضور درام نویس تاجیک در ایران


نور محمد تبراف که به دعوت و با مساعدت یکی از اعضای هیات مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان به ایران سفر کرده است در جلسه دوشنبه 24 آبان هیات مدیره انجمن حضور یافت تا ضمن دیدار با جناب دکتر علی اشرف شبستری و دیگر اعضای هیئت مدیره، برای برخی امور فرهنگی، ازجمله چاپ مجموعه داستانی خود در ایران با ایشان رایزنی کند.
این نویسنده تاجیک که سابقاً وزیر فرهنگ تاجیکستان نیز بوده است، به مدت یک هفته در ایران حضور خواهد داشت با همراهی اعضای انجمن دوستی دیدارهایی از مکانهای تاریخی و فرهنگی ایران داشته و با مساعدت دفتر تبریز انجمن نیز سفری به این شهر خواهد داشت .

ارسال نظر جدید