اخبار انجمن دوستی

انتصاب نایب رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان به سمت مدیر دفتر تهران انتشارات آستان قدس رضوی


انتصاب نایب رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان به سمت مدیر دفتر تهران انتشارات آستان قدس رضوی

 

 

 آقای دکتر سید جواد رسولی نایب رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان که از ناشرین پرکار و خوشنام خراسان نیز می باشد ،طی حکمی از سوی سید احمد میرزاده سرپرست شرکت به نشر ( انتشارات آستان قدس رضوی )  به عنوان مدیر دفتر تهران این انتشارات مهم منصوب گردید.

انجمن دوستی ایران و تاجیکستان این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزونشان را از درگاه خداوند  بزرگ مسئلت می نماید.

 

ارسال نظر جدید