اخبار انجمن دوستی

پیام تسلیت اعضای انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در مشهد به مناسبت در گذشت استاد باقرزاده


سفر استاد بقا به جهان باقی
با نهایت تاسف و تأثر، استاد علی باقرزاده چهارجوی (بقا) ، شاعر و ادیب برجسته خراسانی، ما را تنها گذاشتند و به جهان باقی شتافتند.
استاد بقا که با آب جیحون و ریگ آموی خویشی و قرابتی دیرینه داشت، از حامیان تعمیق و گسترش نزدیکی و دوستی هر چه بیشتر ادیبان فارسبی زبانان جهان بود.
انجمن دوستی ایران و تاجیکستان (نمایندگی مشهد) فقدان این پیشکسوت فرهنگ و ادب فارسی را به تمامی اهالی اقلیم زبان و ادب فارسی تسلیت می گوید.
آن شاعر فرزانه که خفته ست به رودک
تسخیر جهان کرده به گفتار کرامند
او را پدر شعر بخواندند که باشد
شعرش هنر و بینش و آزادگی و پند
جویای خجندیم و کنالش که حکم را
آمیخته در شعر دری با شکر و قند
دیدیم چو این خاک طرب خیز دگربار
هشتیم سر شکر به درگاه خداوند
(چند بیتی از یکی از اشعار استاد بقا : سروده شده در سفر فرارودی نوروز ۱۳۸۴)

ارسال نظر جدید