اخبار انجمن دوستی

سخنرانی رئیس انجمن دوستی در مراسم بزرگداشت صدرالدین عینی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی


سخنرانی رئیس انجمن دوستی در مراسم بزرگداشت صدرالدین عینی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

دکتر علی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و نخستین سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان از سخنرانان اصلی مراسم بزرگداشت استاد صدرالدین عینی در روز سه شنبه 28 دی ماه 1395 در محل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بود.

وی با اشاره به نقش بی بدیل عینی در شکل دهی هویت تاجیکان در روزگار پر تلاطم پس از وقوع انقلاب اکتبر در روسیه و تحولات مربوطه در آسیای میانه به نقش انکارناپذیر این استاد تاجیک در تشکیل جمهوری تاجیکستان به عنوان یکی از جمهوریهای داخل اتحاد جماهیر شوروی پرداخت.

تلاشهای روشنگرانه و بی وقفه عینی در راه گسترش معارف و خویشتن شناسی ملت تاجیک به همراه رنجهای کشیده شده در دوران امارت منغیتی بخارا و پس از آن در زمان شوروی از دیگر نکات مورد اشاره توسط دکتر مجتهد شبستری در این مراسم بود.

اشاره به منابع مختلف در مورد تلاشهای سترگ صدر الدین عینی و ذکر نظرات برخی از بزرگان تاجیک درباره این مهمترین شخصیت اجتماعی قرن بیستم خلق تاجیک مورد توجه و توضیح رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان قرار گرفت.

او ضمن اشاره به مجاهدات فرهنگی دیگر بزرگان فرهنگی تاجیک همچون صدر ضیاء و محمد جان شکوری بخارائی از علاقه ویژه روشنفکران تاجیک به ایران نیز یاد کرد و به عنوان حسن ختام به خواندن ابیاتی از شعر مشهور " ریشه من ، اصل من ، ایران من " شادروان لایق شیرعلی شاعر نام آور تاجیکستان پرداخت و آرزوی بهبود روزافزون ارتباطات بین دو ملت همزبان و هم فرهنگ ایران و تاجیکستان را نمود.

 

ه - تهرانی

خبرنگار انجمن دوستی ایران و تاجیکستان 

ارسال نظر جدید