اخبار انجمن دوستی

برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستی در سال 1396


برگزاری نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستی در سال 1396

 

 

نخستین جلسه هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در روز چهارشنبه 23 فروردین با حضور اکثریت اعضاء و به ریاست دکترعلی اشرف مجتهد شبستری رئیس هیئت مدیره برگزار شد.

در این جلسه ضمن مروری بر فعالیتهای سال گذشته انجمن ، به اتفاق آرا مقرر گردید تا جناب آقای فرهادی به سمت دبیر جدید انجمن برگزیده شوند.

همچنین در مورد چگونگی حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه و برنامه های پیشنهادی اعضای هیئت مدیره بحث و تبادل نظر گردید.

ارسال نظر جدید