اخبار انجمن دوستی

عرض تسلیت به آقای رضوان علیجانی


عرض تسلیت به آقای رضوان علیجانی

 

شوربختانه مطلع شدیم که آقای رضوان علیجانی عضو پیشین هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان درفقدان پدر بزرگ محترم خود به سوگ نشسته اند.

هیئت مدیره انجمن ، این مصیبت را به ایشان تسلیت گفته و خود را در غمشان شریک میداند.

 

هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

ارسال نظر جدید