اخبار انجمن دوستی

ورود مهمانان تاجیک به ایران برای حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران


ورود مهمانان تاجیک به ایران برای حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 

امروز مهمانان رسمی جمهوری تاجیکستان برای حضور در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران وارد تهران شدند .

این مهمانان عبارتند از :  سید جعفر عثمان زاده ( نماینده مجلس نمایندگان جمهوری تاجیکستان، عضو گروه دوستی و رییس حزب دمکرات) و سپهر حسن زاده (عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان ) .

انجمن دوستی ایران و تاجیکستان مقدم این عزیزان را گرامی داشته و اقامت خوش و خاطرمانی را برای آنان آرزو میکند.

ارسال نظر جدید