اخبار انجمن دوستی

گزارش مختصر از مجمع عمومی ایران تاجیکستان


گزارش مختصر جلسه مجمع عمومی عادی انجمن دوستی ایران و تاجیکستان

 

 

طبق اعلام قبلی، جلسه مجمع عمومی عادی انجمن در ساعت 15:30 مورخ 27 آذر ماه 1392، در سازمان ایرانی مجامع بین الملل وزارت امور خارجه و با حضور نماینده محترم وزارت امور خارجه ، آقای پالیزبان، با حضور حداکثری اعضاء برگزارگردید.

در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید ،نخست رئیس هیئت مدیرة انجمن، دکترمجتهد شبستری، گزارش مختصری از عملکرد انجمن طی سال 91 و 92 مطرح کرد و ذیل آن به برخی از مشکلات انجمن طی این دو سال، از جمله بی انظباطی مالی ناشیاز بیمسئولیتی مسول مالیوقت، عدم امکان اجرای بسیاری از پروژه ها به سبب عدم حمایتهای مالی سازمانهاونهادهای همکار(بدلیل مشکلات بودجه ای آنها)اشاره نمود.

دکتر شبستری ضمن تشکر و قدردانیاز زحمات و حمایتهای مالیهیئت مدیره قبلیافزود که برغم مشکلات فوق، انجمن از حرکت نایستاد و در حد توان فعالیتهای خود را اجرا کرد. از میان فعالیتهایی که دکتر شبستری برای انجمن برشمرد میتوان فهرستوار به موارد زیر اشاره کرد:

1-راهاندازی سایت انجمن که پرمخاطبترین سایت در میان انجمنهای دوستی شده است.

2-اعزام هیئت ۳۰ نفره فرهنگیبه تاجیکستان جهت شرکت در مراسم نوروز باستانی ۱۳۹۱ در شهر دوشنبه

3-شرکت در نمایشگاه کتاب سالهای 91 و 92 که بازخورد بسیار خوبی برای انجمن در زمینة ارتباط با ناشران و رونق بخشیدن به طرح اهدای کتاب به کتابخانه ملی تاجیکستان داشته است.

4-بزرگداشت برخی ازمفاخر تاجیکستان.

5-برگزاری کلاسآموزش خط سیریلیک

6-تسهیل هماهنگیبین کمیسیونهای ملییونسکو دو کشور ایران و تاجیکستان برای ثبت بینالمللی ۲۰۱۵ بعنوان سال بزرگداشت میر سید علیهمدانی (هند هم بعدا ملحق شد)

7- جلسات مقدماتی برای برگزاری همایش بینالمللی میرسیدعلی همدانی در سال 1393 درایران.

8-مشارکت انجمن در انتشار کتاب منصور حلاج که توسط انتشارات آهنگ قلم ( مشهد) و با همکاری فرهنگسرای فردوسی به چاپ رسیده است.

9-تهیه مقدمات  و شرکت فعال در برگزاری جلسه معرفیکتاب "گنجینه جاویدان تاجیکان" نوشته همراه خان ظریفی، وزیر کارهای خارجیتاجیکستان

10-امضای تفاهم نامه چوگان با انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان (پیوند) و اقدامات اولیه برای برگزاری مراسم  بازی مشترک چوگان درجشن نوروز 1393 دردوشنبه

11-اقدام برای برگزاری هفته فرهنگی ایران و تاجیکستان در خانه هنرمندان ایران

12-شرکت در جشنوارههای نوروز و رمضان (برج میلاد(

13-تقدیراز فیلم "قسمت شاعر"(باموضوع رودکی )از سوی جشنواره بین المللی دیدار در تاجیکستان در سال ۱۳۹۱ (این فیلم به کارگردانی معاون رئیس انجمن ساخته شده و نام انجمن در تیتراژآن ذکر گردیده است )  

14-کمک و پشتیبانی انجمن از ساخت فیلمهای "در دری" (که از کانال خبر پخش شد) و فیلم "با هم" که در ارتباط با سوابق تاریخیو نیز همکاریهای اقتصادی دو کشور در سالهای بعد ازاستقلال تاجیکستان میباشد

15-برگزاری مراسم شعرخوانی گل نظر کلدی شاعر ملیتاجیکستان در شهر کتاب و پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان و نیز مشارکت انجمن در برگزاری همایش "حافظ و دوستی" در شهر کتاب و سخنرانی سفیر تاجیکستان در این مراسم.

16-سفر آقای سعد الله خیر الله یف رئیس انجمنهای دوستیتاجیکستان با کشورهای مختلف (و رئیس سابق پارلمان تاجیکستان) و هیئت همراه (به میزبانی انجمن)، عقد تفاهم نامههای همکاری با شهرداریهای تبریز و شیراز

17-تحویل حدود 4500 جلد کتاب اهدأیی ایرانیان فرهنگ دوست و علاقمند به تاجیکستان به کتابخانة ملی آن کشور( که که به سبب عدم امکان ارسال آنها از طریق زمینیو هزینه سنگین ارسال هوائی، پس از پیگیریهای زیاد نهایتاًدر هفته آخر آذرماه سال جاری، تاجیک ایر بدون دریافت هزینه حمل آنها را به دوشنبه انتقال دادو طیمراسمی با حضور رئیس انجمن تحویل کتابخانه گردید.)

18-انجام مصاحبههای متعدد با رسانههای ایرانیو تاجیکی

19-پاسخگویی به مراجعین به انجمن ازطریق  سایت یا تلفن ونیز افرادی که از طریق سفارت تاجیکستان به انجمن راهنمأیی می‌‌شوند

20-در دو سال گذشته هیچگونه کمکیاز هیچ نهاد و ارگانیدریافت نشده و انجمن با حمایتهای مالی و قرض الحسنههای هیئت مدیره و برخیاز اعضا کارهای خود را پیش برده است

21-مذاکرت و مکاتبات مکرر در باره تخصیص دفتر به انجمن، در ماههای آتی به نتیجه خواهد رسید.

22-جلسات هیئت مدیره  دردو سال گذشته بطورمنظم برگزارگردید.

پس از سخنرانی دکتر شبستری؛، چند تن از اعضای انجمن از مشکلات انجمن طی سالهای گذشته و عدم تشکیل بموقع و مرتب کمیتهها و جلسات عمومیانجمن سوال نمودندکه دکتر شبستری ضمن پاسخ،اجبارا معضلات ناشیاز بیانضباطی مالی رابیشتر تشریح نمود و تاکید کرد که تمام سرمایه یک سازمان مردم نهاد، همانا اعتماد مردم و اعضا به مسئولین و مدیران آن سازمان میباشد و مسول مالی وقت انجمن می بایست پاسخگوی کوچکترین هزینه و در آمدونیز افرادی که بنام انجمن از آنها قرض الحسنه دریافت کرده، باشد  که متأسفانه چنین نبوده است. مشارالیه در پایان اظهار امیدواری نمودکه با شرایط جدیدی که در دولت تدبیروامید برای سازمانهای مردم نهاد بوجود آمده و با ترکیب جدید هیئت مدیره فعالیتهای انجمن قانونمندتر درراستای دستیابی به اهداف اساسنامه هرچه گسترش یابد.

 

سپس آقای علیجانی، بازرس انجمن گزارش مختصری دربارة عملکرد مالی انجمن و مشکلات پدیدآمده از سوء تدبیر مدیر عامل پیشین مطرح کرد و افزود که گزارش این سوء مدیریت مالی به وزارت امور خارجه ارائه شده و درحال پی گیری است.

پس از ارائه گزارشها،هیئت رئیسة مجمع عمومی (آقایان میری، اشرفالکتابی، تهرانی، علیخانی) انتخاب شدند که بر برگزاری انتخابات هیئت مدیره وبازرسان نظارت کنند.

در این جلسه  64 نفر حضور داشتند که این تعداد حاضران در جلسه مجمع  بیسابقه بود.از میان این تعداد 57 نفر که عضویتشان در انجمن تأیید شده بود حق رأی داشتند و در انتخابات شرکت کردند.

 

ازبین 12 نفر کاندیدا،عضای هیات مدیره ی جدید به شرح زیر انتخاب شدند:

اعضای اصلی:

1-آقای دکترعلی اشرف مجتهد شبستری           

2-آقای رضوان علیجانی           

3-آقای دکترکیانوش دقیقی                 

4-آقای مرتضی ندایی  

5-آقای دکتر عبدالرضا بهادری فرد   

اعضای علی البدل :   

6-خانم مهنازمقدسی      

7-آقای عبدالرحمان حسنی      

بازرسان :

8-آقای حسن قریبی      اصلی

9-خانم سوگل تاجیک      علی البدل

در پایان از مهمانان پذیرایی و به رسم یادبود چند عکس یادگاری گرفته شد.

جلسه در ساعت 18:30 پایان یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر جدید