اخبار انجمن دوستی

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن دوستی


برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن دوستی

 

جلسه هیئت مدیره انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در ساعت 15 روز سه شنبه نهم خرداد ماه 1395 برگزار شد.

در این جلسه پیرامون برنامه های کمیته آموزش و پژوهش بحث و تبادل نظر گردید. سپس گزارش دبیر محترم انجمن دوستی از غرفه انجمن و فعالیتهای آن در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به استماع هیئت مدیره رسید و نظرات و پیشنهادات اعضا در مورد این گزارش و فعالیت در نمایشگاه آتی نیز مطرح گردید.

هیئت مدیره در مورد سایر امور و فعالیتهای جاری از جمله چگونگی گردآوری گزارش فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی نیز به بحث و اتخاذ تصمیمات مقتضی پرداخت.

جلسه در ساعت 18:45 عصر خاتمه یافت.

ارسال نظر جدید