اخبار انجمن دوستی

سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان خانم گلرخسار


 

 

  دوشنبه  12 اسفند 1392 در دانشگاه الزهرا سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان

 

ساعت 11:30 الي 13:00

 

براي اعلام حضور حتما بايد نام نويسي نماييد

تماس و يا ارسال پيامك به شماره 09394440992

 

ارسال نظر جدید