اخبار انجمن دوستی

شاعر پرآوازه تاجیکی خانم گلرخسار در دانشگاه الزهرا


 

جلسه شعرخوانی با حضور شاعر پرآوازه تاجیکی خانم صفیه گل رخسار

 با دعوت گروه زبان و ادبیات فارسی خانم صفیه گلرخسار شاعر و نویسنده پرآوازه تاجیکی به همراه هیئت همراه در تاریخ 12/12/92 در تالار حافظ دانشکده ادبیات به شعرخوانی و معرفی کتاب خود پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لينك خبر :http://adabiat.alzahra.ac.ir/tabid/54/ctl/Details/mid/784/ItemID/124/language/fa-IR/Default.aspx

 

ارسال نظر جدید