اخبار انجمن دوستی

در باره چوگان و تفاهم نامه های امضا شده


به نام خدا

 

 گزارش وضعیت تفاهم آموزش چوگان در تاجیکستان

 

پس از پیشنهاد مشاور ارشد و رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران جناب آقای فتح اله حداد که عضو انجمن دوستی ایران و تاجیکستان هستند در سفری که ریاست محترم انجمن جناب آقای دکتر شبستری به اتفاق مسئولان و کارشناسانی از وزارت خارجه ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای موضوع تفاهم درباره حفظ و تعیین مکان دفتر رایزنی فرهنگی در شهر دوشنبه ، عازم تاجیکستان بودند، نماینده فدراسیون نیز همراه شدند. پس از ارتباطات لازم و ایجاد زمینه ای که   قبل  از این سفرتوسط رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون صورت گرفته بود با مساعدت لازم ریاست محترم انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در این سفرموجب شد در تاریخ شنبه 14دسامبر 2013 مطابق با 26 آذر ماه 1392 تفاهم نامه ای با امضای رئیس انجمن فارسی زبانان جهان پیوند ، رئیس انجمن دوستی تاجیکستان و ایران ، رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان و نماینده فدراسیون رئیس کمیته فرهنگی چوگان در دفتر سفارت جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست و برای پیش برد اهداف آن منعقد گردید .

 

روز شنبه 15 دی ماه 1392 ساعت 14 در تهران با حضور ریاست محترم انجمن دوستی ایران و تاجیکستان ، ریاست محترم فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران جناب آقای مهندس ایلخانی زاده و مشاور ارشد و رئیس کمیته فرهنگی چوگان  به منظور چگونگی اجرای تفاهم نامه اولیه برای گسترش و آموزش چوگان در تاجیکستان جلسه ای در مرکز مطالعات وزارت خارجه تشکیل شد .دراین نشست پس از آشنایی ریاست انجمن با ریاست فدراسیون چوگان ، مقرر شد پس از تصمیم نهایی کشور تاجیکستان برای تاسیس و راه اندازی فدراسیونی به منظور زنده کردن بازی سنتی چوگان در آن کشور و بررسی جوانب مختلف این ورزش ضرورت دارد از میان افراد صاحب نام و علاقمندکه از خانواده هایی شناخته شده در دستگاه های اجرایی هستند و قدرت نفوذ بیشتری دارند 6 الی 8 نفر انتخاب و به فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران معرفی شوند تا برای آموزش در اختیار فدراسیون چوگان باشند .

ریاست محترم فدراسیون چوگان در این نشست به انگیزه های فرهنگی و توانایی های معنوی داوطلبان اشاره کرد و گفت افرادی که به منظور آموزش بازی سنتی چوگان شناسایی و معرفی می شوند . می بایست برای فراگیر کردن و زنده نمودن چوگان در کشور تاجیکستان قابلیت ها و ظرفیت های موجود کشورشان را بشناسند و بتوانند برای گسترش این بازی سنتی از تمام توان و استعدادها بهره برداری کنند تا این بازی ارزشمند که متعلق به میراث نیاکان فارسی زبانان جهان است در آن کشور هم احیا گردد .

شایان ذکر است اسکان و پذیرایی داوطلبان در مدتی که در ایران برای آموزش به سر می برند بر عهده فدراسیون چوگان خواهد بود .

یک پیشنهاد :

با توجه به تجارب نگارنده و سوابقی که از مسئولان محترم تاجیکی در 20 سال گذشته دارد به نظر می رسد به منظور اجرایی شدن این تفاهم نامه ضرورت دارد که رئیس جدید انجمن فارسی زبانان جهان پیوند جناب آقای کاشان اف با جزئیات مسئله آشنا شوند و جزئیات مسئله را رئیس کمیته فرهنگی فدراسیون چوگان که رابط فدراسیون و انجمن دوستی ایران و تاجیکستان نیز هستند مجدد سفری به تاجیکستان داشته باشند و پس از آزمون و سنجش توانای های اولیه از میان داوطلبان با نظر کارشناسی مشاور فدراسیون انتخاب شوند تا هم برای پیشرفت کاراشخاص مناسب و قابلی گزینش شوند که بعد ها نیز بتوانند برای ادامه بازی و گسترش آن در تاجکستان  پیگیری کنند.

 

تصویر تفاهم نامه امضا شده : [attachment=10:tafhom-name-irtj.pdf]

 

 

ارسال نظر جدید