اخبار انجمن دوستی

نرخ سامانی در برابر دلار...


 

نرخ سامانی ( واحد پول تاجیکستان) در برابر دلار اندکی تقویت شد.

 

امروز 27 ژوئیه 2014 هر دلار آمریکا برابر با چهار ممیز نهصد وشصت و دو سامانی معامله شد که در مقایسه با مارس امسال که برابر با چهار ممیز نود و نه صدم  بود اندکی بَلند رَوی ( افزایش ) در نرخ سامانی را نشان می دهد.

لازم به ذکر است که در حال حاضر سامانی باثبات ترین پول در آسیای میانه است.

 

(سرچشمه خبر : سایتهای اقتصادی تاجیکستان )

پ. ن : هم اکنون هر سامانی درحدود 6310 ریال ایران ارزش دارد.

اسکناسی که میبینید ، پنج صد ( پانصد) سامانی تاجیکستان است با فرتور رودکی سمرقندی پدر شعر پارسی بر روی آن.

نرخ سامانی در برابر دلار...

 

 

ارسال نظر جدید