اخبار انجمن دوستی

توضیح درباره نقش تصاویر اسکناسهای تاجیکستان


 

سامانی واحد پولی کشور تاجیکستان است که از سال 2000 میلادی انتخاب شد و رواج یافت.

  با توجه به وجود بسیاری از اشتراکات تاریخی و فرهنگی بین تاجیکستان و ایران  شاید دانستن نقش روی اسکناسهای جمهوری تاجیکستان  برای ایرانیان جالب و جذاب باشد. لذا ذر اینجا به توضیح درباره  چهره های نقش بسته بر روی این اسکناسها می پردازیم: 

 

یک سامانی : میرزا تورسون زاده

سه سامانی : شیرین شاه شاه تیمور

پنج سامانی : صدرالدین عینی

ده سامانی : میر سید علی همدانی

بیست سامانی : ابوعلی سینا

پنجاه سامانی : باباجان غفوراف

صد سامانی : امیر اسماعیل سامانی

دوصد ( دویست ) سامانی : نصرت الله مخصوم

پنج صد ( پانصد) سامانی : ابوعبدالله رودکی سمرقندی

 

 

ارسال نظر جدید