درباره انجمن / آیین نامه عضویت در انجمن

عضویت وابسته (غیراصلی) تعریف: عضویت وابسته (غیراصلی) عضویتی است که در آن عضو دارای تمامی شرایط عمومی زیر میباشد. افراد علاقه‌مندبه گسترش روابط دو کشور که واجد شرایط عضویت اصلی نباشند می‌توانند به صورت عضو غیراصلی (وابسته) پذیرفته شوند. عضو وابسته (غیراصلی) فاقد حق رأی بوده و نمی‌تواند عضویتی در هیئت مدیره و بازرسی داشته باشد.
شرایط کلی برای عضویت ها :
1) پذیرش و رعایت اساسنامه
2) تابعیت جمهوری اسلامی ایران (بجز عضویت مهمان)
3) داشتن حداقل 18 سال سن
4)  محروم نبودن از حقوق اجتماعی
5)  اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران
6) موافقت هیئت مدیره و تأیید مستندات متقاضیان عضویت توسط دبیرخانه
این نوع عضویت به چهار بخش تقسیم میشود: عمومی، مهمان (ویژه اتباع غیر ایرانی)، حقوقی (ویژه سازمانها و شرکتهای حقوقی) و افتخاری. 
پایین صفحه لینک توضیحات تکمیلی و فرم عضویت عضویتهای وابسته (غیراصلی) آمده است. با کلیک بر روی هر بخش به آنها درسترسی می یابید.

 

 یاد آوری: با رفتن به هر بخش توضیحات تکمیلی و لینک فرم عضویت مربوطه را میتوانید دریافت کنید.

 

 

 

 

1 نظر

ارسال نظر جدید