درباره انجمن / آیین نامه عضویت در انجمن

عضویت مهمان


عضویت مهمان
شخصیت‌های غیرایرانی که مایل‌اند با انجمن در حوزۀ فعالیت‌های مشترک دو کشور ایران و تاجیکستان همکاری داشته باشند می‌توانند با پرکردن «فرم عضویت مهمان» و پس از تأیید در دبیرخانه، به عضویت انجمن درآیند.

امتیازات اعضای مهمان بدین قرار است:
الف) اعضای مهمان نیازی به پرداخت حق عضویت سالیانه ندارند. 
ب) از اعضای مهمان برای نشست‌های تخصصی، در جایگاه کارشناس یا سخنران دعوت خواهد شد.

                                                             لینک   فرم عضویت مهمان

ارسال نظر جدید